Nytt forbundsstyre samles for første gang!

Dykketinget 2020 valgte 18. oktober 2020 enstemmig et nytt forbundsstyre som skal lede Norges Dykkeforbund fram til neste Dykketing. (Arkivbilde fra Dykketinget)


Oppdatering (18/11) - Forbundsstyrets første styremøte etter dykketinget endres fra fysisk til et digitalt møte pga COVID-19. Det vil trolig få noen konsekvenser for saksbehandlingen i ulike saker. Styret kommer tilbake med en oppsummering etter styremøtet.   

Helgen 20. - 22. november samles styret til sitt første styremøte i tingperioden med oppstart fredag kl.18, og avslutning søndag kl.16.


Det nye forbundsstyret fikk i etterkant en hjemmelekse slik at de er best mulig forberedt til første styremøte. De må i forkant gjennomføre en rekke digitale kurs som «Klubbens styrearbeid i praksis», ren utøver og idrettens koronavettkurs.


Les mer om hvem som sitter i forbundsstyret her - https://ndf.no/?menuid=13


Protokollen fra Dykketinget 2020 vil bli lagt ut her - https://ndf.no/?menuid=78


Norsk dykking vil 20 - 24 er lagt ut her - https://ndf.no/Temaer/Om-NDF

  • Norsk dykking vil ble vedtatt av Dykketinget 2020 og er det førende strategidokumentet for Norges Dykkeforbund. Vi oppforer klubber til å se på de delene som er relevante for egen klubb. Dette dokumentet vil danne grunnlaget for arbeidet i Norges Dykkeforbund de neste fire årene. 


I løpet av den første styrehelgen skal forbundsstyret igjennom opplæring, innføring og bli enige om en felles plattform for styrearbeid i perioden. Styret vil også fatte de nødvendige tiltakene det er behov for i en organisasjon.


Fredag samles vi forhåpentligvis på et hotell nær Gardermoen, men situasjonen vurderes helt fram til avreise, og møtet kan bli endret til digitalt. Den første kvelden skal vi først og fremst bli kjent og bygge et godt team i styret.


Planen for lørdagen er opplæring- og innføringstiltak og styret skal blant annet igjennom følgende:
- Styrekurs for særforbund i regi av NIF
- Norges Dykkeforbund og norsk idrett
- Presentasjon av administrasjonen og administrasjonens arbeid
- Økonomioppfølging
- Retningslinjer, spilleregler og forventinger til styrearbeid i NDF
- Dialog med kontrollutvalget

Planen for søndagen er å se fremover, men også fatte nødvendige vedtak:
- Gjennomgang av Norsk Dykking vil 20 – 22
- Gjennomgang av øvrige vedtak på Dykketinget 2020
-
Fordeling av gavepenger fra Sparebankstiftelsen DNB
- Formelle vedtakssaker
- Øvrige vedtakssaker og opprettelse av noen arbeidsgrupper


Saklisten til det første møtet kan leses her
(Saker vi eventuelt ikke rekker å behandle blir utsatt til neste møte)


Kontaktperson 
Stian Olsen Kaiander
Generalsekretær
Stian.olsen@nif.idrett.no
92207271

(Lagt ut 14.november)

[Tilbake]

 Makeweb CMS