Oppsummering av digitalt klubbmøte

Onsdag 16. juni kl.20 - 22 avholdt administrasjonen et digitalt klubbmøte med 28 klubber. 


Invitasjon til møtet – https://ndf.no/Invitasjon-til-digitalt-klubbmote

Agenda
 • Administrasjonen
 • Forbundsstyret
 • Koronasituasjonen
 • Ledermøtet 2021 – Husk påmelding før 1. juli!
 • Samordnet rapportering
 • Støtte- og tilskuddsordninger
 • Ryddeaksjoner
 • Medlemsfordeler       
 • Rent Idrettslag        
 • Ren Utøver
 • Konkurranser        
 • Kule Jenter i NDF  
 • Klubbsupport
 • Utstyr til kurs i klubb
 • Sosiale Medier

Presentasjonen som ble benyttet på møtet finner du her


Har du innspill til fremtidige klubbmøter, webinarer eller andre forslag så ta gjerne kontakt med oss i administrasjonen.  


Kontaktperson
Stian Olsen Kaiander
Stian.olsen@nif.idrett.no
92207271


Under følger et kort referat over innholdet i møtet der presentasjonen kan presentasjonen ikke er ufyllende. Ta gjerne kontakt hvis du har noen spørsmål.

Administrasjonen

Kontaktinformasjon til administrasjonen finner du her - https://ndf.no/?menuid=14

Forbundsstyret

Etter en presentasjon av styremedlemmene som var tilstede berømmet styret klubbene for håndteringen av koronasituasjonen, rekrutteringsarbeidet i klubb, verdiarbeid og gikk igjennom de viktigste vedtakene fra Idrettstinget 2021.

Sosiale Medier
Del aktiviteter, arrangementer og gode saker med oss. Send oss gjerne en e-post med litt bilder og tekst eller «tagg» oss inne på instagram eller på facebook.

Koronasituasjonen

Vi er forhåpentligvis inne på oppløpssiden av perioden med nedstengte aktiviteter, men det er fortsatt viktig å huske på å følge lokale restriksjoner. Vi håper snart breddeidretten med nærkontakt kan starte opp igjen slik at også klubbene som ikke deltar i NS-serien i undervannsrugby kan starte med trening, samt mer tilgjengelige svømmehaller for andre aktiviteter, grener og kurs. Regjeringen har pressekonferanse fredag 18. juni kl.13 der vi tror videre plan for gjenåpning kommer.

Ledermøtet

Se informasjon her – https://ndf.no/Invitasjon-til-Ledermote-2021

Påmeldingsfristen slik at vi kan nedjustere antall rom på hotellet er satt til 1. juli, men det vil komme en utsatt frist til midten av august, men de som ikke er påmeldt innen 1. juli er ikke sikret overnatting på hotellet. Meld dere på fra klubb i dag.

Samordnet rapportering

Det har pr.31.12.2020 vært en vekst på 5,7% i klubbene og spesielt i de klubbene som har utendørsaktivitet. God innsats med rekruttering i fjor. Stå på videre! Tallene bearbeides videre fra til Ledermøtet, men det er en god oversikt i presentasjonen.

Støtte- og tilskuddsordninger

Tilskuddsportalen – Tilskuddsportalen

 • Alle kommuner der kommunen har tegnet avtalen med tilskuddsportalen så kan klubben få gratis bruker for tre personer. Klubber der kommunen ikke har avtale kan vi i administrasjonen hjelpe dere med å finne aktuelle tilskudd.
Sparebankstiftelsen – Søk opp sparebankstiftelsen som dekker din egen kommune.

Gjensidigestiftelsen -
https://www.gjensidigestiftelsen.no/

Olav Thon Stiftelsen -
Olav Thon Stiftelsen | Gir støtte til forskning og andre veldedige formål


Stiftelsen DAM -
Utlysning av midler fra Stiftelsen Dam - Norges Dykkeforbund (ndf.no)

Egen kommune eller fylkeskommune

Egen lokalbank

 Aktivitetsstøtte fra NDF - Aktivitetsstøtte 2021 - Norges Dykkeforbund (ndf.no)

Det finnes veldig mange flere. Inne på tilskuddsportalen får du en komplett oversikt for din region eller nasjonale ordning.

Ryddeaksjoner
Det er stikkord i presentasjonen og mer utfyllende her - https://ndf.no/Forside/Frivillige-ryddeaksjoner-2021

Medlemsfordeler
Komplett oversikt finner du her - Medlemsfordeler - Norges Dykkeforbund (ndf.no). Ta gjerne kontakt hvis du har forslag eller innspill til andre medlemsfordeler.

Rent idrettslag
Rent idrettslag er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Idrettsforbund og Antidoping Norge. NDF har oppfordret alle klubber til å sertifisere seg og kjørt en konkurranse gjennom våren. Blant de 7 klubbene som hadde sertifisert seg ble en vinner trukket. Gratulerer til Tønsberg Dykkeklubb med 10.000kr til aktivitet i klubben.

Ren utøver

Det ble gjort en lignende konkurranse der klubben med høyest antall (prosentvis) sertifiseringer ble tatt ut. Gratulerer til Akkaren Sportsdykkerklubb som vinner 5.000kr til aktivitet i klubben. 

Konkurranse

Endelig begynner pandemien å roe seg ned og vi ser frem til å ta opp konkurranser til høsten. Først ut blir finalen i NM i Undervannsfoto 2021 arrangert i Stokmarknes i samarbeid med Hadsel Undervannsklubb. Første runde hadde i år deltakerrekord med 37 deltagere spredt over hele Norge.

Norges serie i Undervannsrugby starter igjen etter å ha hoppet over sesongen 20/21. Der vil NS1 være i Egersund og NS2 i Oslo.

NM Apnea Sjø arrangeres i slutten av august i Oslo. Dette forutsetter at grensen åpner for de danske sikkerhetsdykkerne som mesterskapet er avhengig av å ha.

15- 17 oktober arrangeres kombinert NM og Nordisk i Undervannsjakt på Hitra i samarbeid med Trondheim Fridykkerklubb.

Kule Jenter i NDF 2.0
Vi er nå klare for en ny generasjon med Kule Jenter. Utlysningen til prosjektet vil bli lagt ut fortløpende på sosiale medier og på ndf.no så følg med. Vet du om noen som kunne passet til prosjektet, tips dem gjerne.

Målet med Kule Jenter i NDF er å skape gode forbilder i DykkeNorge. 2.0 prosjektet settes til Stavanger og alle er velkomne til å søke. Behov for reise dekkes av forbundet. Oppstarts samling blir første helgen i oktober.

For å delta må man være mellom 18-29 år gammel og ha min. 100 dykk, i tillegg må man være sertifisert CMAS P3 eller tilsvarende. Det settes opp et P3 kurs for de som har behov for det, dette blir i Trondheim i løpet av sommeren.

En nasjonal nettverkssamling for damer blir satt opp 6-7 november hvor forbundet ønsker å invitere alle dykkende damer i Norge til en tverrfaglig helg med nettverksbygging.

Klubbsupport
Administrasjonen er tilgjengelig for klubber for alle typer spørsmål og assistanse. NIF har gode rutiner og arbeidsmetoder for utvikling av klubber på ulike måter. Gunnar i administrasjonen gjennomfører nå utdanning som veileder og Stian Olsen har denne utdanningen fra tidligere. Behovene eller utfordringene kan være ulike på mange måter, store eller små. Noen eksempler kan være:

 • Opplever du at det finnes potensiale som ikke er fullt ut utnyttet for din klubb?
 • Har klubben behov for å engasjere flere medlemmer til å ta ansvar i klubben?
 • Klubben ønsker å starte med en ny aktivitet / målgruppe og kunne tenke seg støtte fra administrasjonen på veien?

Utstyr til kurs

 • Fire tilhengere med utstyr for utdanning rulles ut rundt 15. august. Administrasjonen ønsker nå kontakt med alle som ønsker å benytte dette tilbudet.
 • Instruktører tilknyttet klubber som ønsker å utdanne lokalt.
 • Instruktører som ønsker å reise og kan samarbeide med administrasjonen om gjennomføring av kurs på ulike lokasjoner.
 • Klubber uten tilgang på instruktører, som ønsker å gjennomføre kurs og kan bidra med lokal logistikk.

NDF Skoler
Over sommeren vil administrasjonen «rydde» i skoleavtaler og identifisere de aktive skolene. Vi vil arbeide for at skolene har operative ansvarspersoner som vi kan ha dialog og samarbeid med. Kom oss gjerne i forkjøpet og informer gjerne skoleansvarlig i din klubb om at vi setter pris på om administrasjonen kontaktes.

[Tilbake]

 Makeweb CMS