Rapportering av ryddeaksjoner 2018

Klubber som har gjennomført ryddedugnad i 2018 må fylle ut rapporteringsskjema og sende inn til NDF på dykking@nif.idrett.no innen 15. november.


Forbundsstyret vil godkjenne fordeling av gaven på styremøte i slutten av november. Pengene vil være på klubbkontoen før nyttår. Husk korrekt kontonummer!


Husk også at alle aksjoner skal være registreres i ryddeportalen til Hold Norge Rent, og at funn også må registreres etter aksjonen.


Har dere hatt utgifter til levering av søppel kan dere søke på refusjonsordningen.


[Tilbake]

 Makeweb CMS