Rapportering av ryddeaksjoner 2020

Klubber som har gjennomført ryddedugnad i 2020 må fylle ut rapporteringsskjema og sende inn til NDF på dykking@nif.idrett.no innen 15. november.

Forbundsstyret vil godkjenne fordeling av gaven på styremøte i slutten av november. Pengene vil være på klubbkontoen før nyttår. Totalt er det minimum 1,3 millioner som skal fordeles. Husk korrekt kontonummer!

Rapporteringsskjema ryddeaksjoner NDF - 2020.

Husk også at alle aksjoner skal være registreres i ryddeportalen til Hold Norge Rent, og at funn også må registreres etter aksjonen.


Til ryddeportalen

Har dere hatt utgifter til levering av søppel kan dere søke på refusjonsordningen.

Til refusjonsordningen

[Tilbake]

 Makeweb CMS