Rapportering av spøkelsesredskaper våren 2021

I løpet av perioden 1. januar til 31. mai er det rapportert 1529 spøkelsesredskaper i «Fritidsfiske». Av disse rapportene har våre klubber levert inn ca 1500 rapporterte. Foto: John Adrian Stokke

Foto: Holmestrand Dykkeklubb

Se her - Tidligere utsendt informasjon


Norges Dykkeforbund har i år fått innvilget midler fra Handelens Miljøfond og dette gir oss muligheten til å dekke de kostnadene som er forbundet med rapportering av redskaper. Klubbene som ikke har fått egne midler vil motta en utbetaling i midten av juni – 150kr for små og 300kr for store spøkelsesredskaper. Alle opplysningene som sendes inn i forbindelse med rapporteringen i fritidsfiskeappen bearbeides av Havforskningsinstituttet som får gode data fra dere som rapporterer inn redskaper.


Informasjon om Fritidsfiskeappen

Topp 5 liste for perioden januar til og med mai

Søgne Dykkerklubb
Mandal Dykkerklubb
Undervannsklubben Triton
Egersund Undervannsklubb
Drøbak Undervannsklubb

Totalt har 40 klubber rapportert inn funn av spøkelsesredskaper første halvår av 2021 - Komplett statistikk finnes her


Foto: Rune E. Haldorsen

Fiskeridirektoratet er varslet om at en del brukere opplever feil med registrering, samt at det er noen klubber som har rapportert redskaper, men som ikke er lagt inn i systemet. Vi kjenner til at flertallet av rapportene under «ukjent» tilhører ulike klubber og håper dette rettes i systemet i løpet av nær fremtid.

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger på appen?

Når du sender spørsmål og tilbakemeldingar treng vi ei kort og detaljert beskriving. I tillegg ber vi om følgande detaljar:

1. Kva mobiltype og versjon du har?
For eksempel: iPhone 8+ eller Samsung Galaxy S20

2. Skjermdump/bilde av utfordringar du opplever i appen
Alle spørsmål og tilbakemeldingar sender du til info@fiskeridir.no


Kontaktperson 
Stian Olsen Kaiander
92207271
Stian.olsen@nif.idrett.no


Foto: Fredrik Myhre / WWF Verdens naturfond


[Tilbake]

 Makeweb CMS