Regionsmøter 2020

Vil du være med å påvirke hva Norges Dykkeforbund skal prioritere de neste årene? Bli med å påvirk hvilken retning NDF skal ta de neste fire årene. Foto: Gry Henriksen

 

Det har du nå muligheten til å gjøre! Administrasjonen og forbundsstyret skal ut å besøke store deler av Norge i løpet av januar/februar 2020. Vi håper å treffe flest mulig medlemmer i klubber og gleder oss til å reise rundt i dykkenorge. Regionsmøtene er åpent for alle.
 

Hensikten med regionsmøtene er å treffe klubber og medlemmer i hele norge, men også å utvikle en ny Virksomhetsplan for Norges Dykkeforbund (sentralt og lokalt) for perioden 2020 – 2024. Det er medlemmene i klubbene som kjenner utfordringene og behovene fra sitt område best og vi håper å fange opp alle de gode tiltakene og ønskene dere har.


For tips og tanker fra foregående fireårsperiode – se her. Hva skal vi snakke om når vi møtes? 

  • Nytt og nyttig om Norges Dykkeforbund. De aller fleste lærer garantert noe nytt! 
  • Hva tenker klubbene i regionen om dykkekrets / region? Hvordan kan vi samarbeide lokalt?
  • Når vi kommer til 2024, hvilke tiltak og prosjekter har vi gjennomført? o  Hva mener du at vi skal jobbe med de neste fire årene? 
  • Hvilke regionale utfordringer bør vi kjenne til?
  • Spørsmål, svar og dialog.  


Alle forslag og ideer som kommer opp på møtene vil vi ta med oss inn i arbeidsgruppa som lager forslag til ny virksomhetsplan for Norges Dykkeforbund. Endelig plan skal diskuteres og godkjennes på Dykketinget i Tromsø 25. – 26. april 2020 og vil være et førende dokument for NDF de neste årene.  


Vi kommer tilbake med plassering i de fleste tilfeller. Felles for alle besøkene er at regionsmøtene varer fra kl.18 til 21. Påmelding vil være på ulike arrangementer på facebook.

9. januar – Oslo / Ullevål Stadion

16. januar – Sandefjord / Klubblokalene til Sandefjord Dykkeklubb

20. januar – Kristiansand / Klubbhuset til Kristiansand Dykkeklubb

21. januar – Stavanger / Klubbhuset til Stavanger Dykkeklubb

22. januar – Haugesund / Klubbhuset til Slettaa Dykkerklubb

23. januar – Bergen

27. januar – Bodø

28. januar – Tromsø

29. januar – Harstad / Narvik (dato ikke helt spikret)

29. januar – Ålesund

30. januar – Trondheim

??. februar – Alta (dato kommer over nytår)

??. februar – Vadsø (dato kommer over nytår)


Bli med å påvirk hvilken retning NDF skal ha de neste fire årene. VI gleder oss til en god prosess og treffe dere alle.


Kontaktperson
Stian Olsen
Generalsekretær
92207271
Stian.olsen@nif.idrett.no


[Tilbake]

 Makeweb CMS