Se opp! Jentene er i gang!

Elleve unge, motiverte, kunnskapsrike og KULE Jenter har store ambisjoner og har allerede begynt å påvirke dykkemiljøene positivt!

Les rapport fra to av deltakerne. 



“Er du glad i vann?” spurte NDF sin medlemsmasse i november 2019 og gjett om vi svarte ja. Det har vært en litt lengre reise enn planlagt, og utfordret oss på flere aspekter, men i dag står vi her 11 entusiastiske jenter som er klare for å ta Dykke-Norge med storm!



Vi er to av de som har vært så heldig å få delta på NDF sitt pilotprosjekt “Kule Jenter 2020”, og sammen representere vi mange grener; fridykking, apnea, undervannsrugby, sportsdykking, marinarkeologi og marinbiologi. Deltagerne på prosjektet er en god blanding av fridykkere, sportsdykkere, marinarkeologer og marinbiologer med en stor variasjon i erfaring. I løpet av fire langhelger har vi tatt kurs, vært på seminar, hatt redningsøvelse, vært sosiale og blitt utfordret både mentalt og psykisk - og selvfølgelig dykket masse både i sjøen og i bassenget. 


Foto_Nora


For oss har “Kule Jenter” vært så mye mer enn bare kursing. Flere av oss har allerede blitt instruktører og resten er godt på vei, men det er bare en liten del av verdien vi har fått av å delta på dette prosjektet. Vi har fått lov å ta kurs i et trygt og åpent miljø hvor vi har fått lære fra flere dyktige instruktører som har undervist i blant annet pedagogikk, feltreperasjoner, førstehjelp, paraidrett, flerkulturell undervisning og klubborganisering. For mange av oss er det også første gang man møter kvinnelige instruktører, noe som har gitt masse ny og nyttige tips for jenter som dykker - for eksempel den geniale oppfinnelsen She-P (for deg som lurer på hva det er ta en titt her: www.she-p.com). Vi har også lært mye av hverandre. Som nevnt tidligere kommer vi fra varierte bakgrunner, og gruppen sammen har også bred erfaring fra de forskjellige grenene i dykkemiljøet. Vi som deltakere har ikke vært redd for å stille spørsmål, dele historier og utveksle erfaringer, og dette har vært en av de store styrkene ved prosjektet. Ikke bare har vi blitt bedre kjent med NDF, klubbene og lært mye av dyktige instruktører, men har også lært mye av hverandre om alle de forskjellige tingene som går under fanen dykking. Før vi var kommet halvveis i kurshelgene våre var det allerede snakk om å prøve å arrangere fridykke/apparat dykketurer for å knytte miljøene sterke sammen.


“Kule Jenter” har jo som navnet tilsier bestått av jenter, men vi representerer også en annen gruppe - unge dykkere. Å være ung dykker byr på sine egne utfordringer, og det å tre inn i styrer og verv i klubbene kan virke skummelt for mange. Muligheten til å dele erfaringer om hvordan det er som ung dykker, utfordre oss selv og hverandre innenfor trygge rammer og ikke minst bygge hverandre opp har ført til at mange nå har tatt på seg eller stiller til verv de aldri ville vurdert før dette prosjektet. Vi håper det vil føre til mer mangfold i klubbene våre, og kan hjelpe å rekruttere enda flere inn i denne fantastiske aktiviteten. 


På en måte kan man si at Covid-19, som gjorde at de to siste helgene ble flyttet fra mars/april til juni og august egentlig var hell i uhell for oss, selv om det godt er mulig at de som har hatt ansvar for logistikken i prosjektet nok ikke ville sagt det samme. Det har på ingen måte vært stille selv om vi ikke har hatt mulighet til å møtes, og det at vi fikk ekstra tid på ta inn over oss og reflektere på alt vi har lært har gitt modning og et et bredere perspektiv. Vi klager heller ikke på at vi fikk fullføre kursene i sommermånedene med varmere temperaturer både i luft og vann. 




Målet med prosjektet har vært å utvikle gode rollemodeller som kan representere NDF og dykking generelt. Hvorvidt det målet er oppnådd er vel ikke for oss å bedømme, men det vi kan si med sikkerhet er at vi nå er blitt en samlet gjeng som med et godt nettverk i ryggen og økt erfaring som står enda bedre rustet til å ta på seg ansvar i klubb og miljø og til å være med på å spre gleden vi har for sporten vår videre. Det er bare et par uker siden vi avsluttet prosjektet og vi er allerede godt i gang med å planlegge flere både fridykkerkurs og sportsdykkerkurs. For to uker siden dukket også en av oss opp på God Morgen Norge der hun snakket om fridykking og hvordan man kan komme i gang. Det ryktes også at store deler av Kule Jenter dukker opp på Dykketinget i oktober. 


Vi vil takke så mye for tilliten vi har fått og ikke minst for all tid og det engasjementet som NDF administrasjonen, styret i NDF og alle instruktørene våre har lagt ned for å få gjennomført dette prosjektet. Og takk til Oslofjorden Dykkersenter og Fue.no for sponsing av utstyr.


 I løpet av tiden siden prosjektet startet har det vært gøy å se at det parallelt har blitt opprettet flere grupper på facebook for jenter i dykking hvor det er mye aktivitet og det er akkurat slike ting vi vil se mer av. Mangfold og inkludering er nøkkelord om klubbene våre skal rekruttere nye medlemmer, og det er en kjent sak at man ofte har lettere for å begynne med noe om man ser noen som ligner seg selv gjøre det. Vi er en gjeng med aktive jenter, som håper at vi og prosjektet kan inspirere flere til å engasjere seg. 


Og for dere som kanskje sitter inne med et lite ønske om å prøve dere på dykking - ikke nøl med å hopp uti det. Og hvis det er noen som trenger kurs - så er det bare å ta kontakt med Kule Jenter i NDF - for vi er på jakt etter nye kursdeltagere. For det er ingenting bedre enn å ploppe uti og ta en titt på hva som skjer der nede under overflaten.


Foto_Nora

[Tilbake]

 Makeweb CMS