Spillemidler til utstyr 2020

Populær blant dykkeklubbene: Tilskuddsordningen ”spillemidler til utstyr ” fortsetter i 2020. Siden oppstarten i 2003 har NDFs medlemsklubber mottatt over ti millioner kroner gjennom denne ordningen. (Foto: Petter Schmedling/Moss Undervannsklubb)

(Foto: Petter Schmedling/Moss Undervannsklubb)


Søknadsfristen for utstyr kjøpt i 2020 blir i første halvdel av mars 2021. Vi oppfordrer klubbene til å søke i god tid. Alle dykkeklubbene vil motta en e-post med mer detaljert informasjon om søknadsprosessen i løpet av januar.


Foreløpig informasjon fra Norges Idrettsforbund er at portalen vil åpnes i månedsskifte januar/februar med en søknadsfrist i første halvdel av mars. Endelige datoer er ikke fastsatt. Mer informasjon kommer


Hva kan det søkes på?
Det er fastsatt hvilket utstyr klubbene kan få etterbetalt støtte til. Utstyret må ha en innkjøpspris på minimum 10 000 kroner. Brukt utstyr må ha en minimum innkjøpspris på 150 000,- for å bli vurdert. Godkjent utstyr for dykkeklubbene er per i dag:

  • Kompressoranlegg
  • Båt/motor til sikringsbåt
  • Oksygenterapiutstyr
  • Junior våtdrakter
  • Junior tørrdrakter (ny fra 2020)
  • ABC-utstyr
  • Apparatdykkerutstyr for barn (klubbpakke)
  • Redningsgrind
  • Mål for undervannsrugby


Hvem kan søke?
Det er fritt fram for alle klubber å søke, eneste kriterium er at medlemskontingenten til NDF er betalt. Sammen med søknaden lastes det opp vedlegg som faktura og betalings dokumentasjon.Nyttig
Retningslinjer 2020

Mer om ordningen på idrettsforbundet.no

Veileder: https://itinfo.nif.no/Spillemidler_til_utstyr#For_klubb


Kontaktperson NDF
Stian Olsen Kaiander
Stian.olsen@nif.idrett.no

92207271[Tilbake]

 Makeweb CMS