Spillemidler til utstyr 2020

Populær blant dykkeklubbene: Tilskuddsordningen ”spillemidler til utstyr ” fortsetter i 2020. Siden oppstarten i 2003 har NDFs medlemsklubber mottatt over ti millioner kroner gjennom denne ordningen. (Foto: Petter Schmedling/Moss Undervannsklubb)

(Foto: Petter Schmedling/Moss Undervannsklubb)


Søknadsfristen for utstyr kjøpt i 2020 er 10. mars 2021. Søknader levert etter fristen blir avist. Vi oppfordrer klubbene til å søke i god tid. Alle dykkeklubbene skal ha mottatt denne informasjonen på e-post


Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin, hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler». Man benytter samme brukernavn og passord som man ellers bruker i Min idrett. Sjekk ut veilederen her

Personer med følgende funksjoner registrert i SportsAdmin har tilgang til søknadsskjemaet:

 • Særidrettsgrupper: Leder, daglig leder, adm. leder og org.ansvarlig KL/BL. 
 • Idrettsskoler: Leder og org.ansvarlig KL/BL


Det er ikke mulig å sende inn søknaden to ganger! Sørg derfor for at søknaden er fullstendig før den sendes. Husk at søknaden sendes på vegne av hele særidrettsgruppen/idrettskolen med alle underliggende grener. Kopi av fakturaer som ligger til grunn for søknaden skal lastes opp og legges ved søknaden. 


Hva kan det søkes på?
Det er fastsatt hvilket utstyr klubbene kan få etterbetalt støtte til. Utstyret må ha en innkjøpspris på minimum 10 000 kroner. Brukt utstyr må ha en minimum innkjøpspris på 150 000,- for å bli vurdert. Godkjent utstyr for dykkeklubbene er per i dag:

 • Kompressoranlegg
 • Båt/motor til sikringsbåt
 • Oksygenterapiutstyr
 • Junior våtdrakter
 • Junior tørrdrakter (ny fra 2020)
 • ABC-utstyr
 • Apparatdykkerutstyr for barn (klubbpakke)
 • Redningsgrind
 • Mål for undervannsrugby


Hvem kan søke?
Det er fritt fram for alle klubber å søke, eneste kriterium er at medlemskontingenten til NDF er betalt. Sammen med søknaden lastes det opp vedlegg som faktura og betalings dokumentasjon.


Informasjon og opplæringsmøte den 16. februar kl.20-21
Har du behov for informasjon og/eller opplæring i hvordan dere kan søke? Vi arrangerer et Informasjon- og opplæringsmøte for ordningen "Spillemidler til utstyr" tirsdag 16.februar kl.20-22 - påmeldinger her. Frist for påmelding er fredag 12. februar. Påmelding er via linken over eller ta kontakt med dykking@nif.idrett.no 


Nyttig
Retningslinjer 2020

Mer om ordningen på idrettsforbundet.no

Veileder: https://itinfo.nif.no/Spillemidler_til_utstyr#For_klubb


Kontaktperson NDF
Gunnar Midtgaard
Gunnar.midtgaard@nif.idrett.no
92207271[Tilbake]

 Makeweb CMS