Reiseregning

Regningen dekker faktiske ugifter. Billigste reisealternativer skal benyttes.

Alle som har krav på å få dekket reisen av Norges Dykkeforbund må levere reiseregninger elektronisk gjennom Visma. For at du skal få opprettet en bruker må følgende opplysninger sendes på mail til dykking@nif.idrett.no

- Fullt navn
- Adresse, postnummer og sted
- E-postadresse
- Kontonummer 
*Fødselsnummer ringes inn til en av oss ansatte i forbundet.  

Vi trenger disse opplysningene for at Idrettens regnskapskontor skal kunne opprette en bruker. 

Alle reiseregninger som er foretatt og som NDF skal dekke hele eller deler av SKAL leveres seinest 14 dager etter at reisen er avsluttet. Alle kostnader må dokumenteres. 

Se retningslinjer for utlegg her 


 Makeweb CMS