Fantastisk innsats av dykkeklubbene

I år setter klubbene ny rekord i rapporteringen av antall «tapte fiskeredskaper».  
Les mer »

NDF får støtte til tiltak fra Miljødirektoratet

Norges Dykkeforbund er en av organisasjonene som har fått støtte til tiltak mot marin forsøpling fra Miljødirektoratet i 2019.
Les mer »

Imponerende miljøinnsats i 2018

Sammen med Sparebankstiftelsen DNB har NDF i tre år drevet det vi tror er verdens største organiserte ryddeaksjon under vann. Foto: Fredrik Myhre
Les mer »

Rapportering av ryddeaksjoner 2018

Klubber som har gjennomført ryddedugnad i 2018 må fylle ut rapporteringsskjema og sende inn til NDF på dykking@nif.idrett.no innen 15. november.
Les mer »

Rapportering av funnet redskap

Alle må laste ned Fritidsfiskeappen til Fiskeridirektotatet, opprette en bruker og koble seg til sin klubb.Foto: Wiggo Larsen, Holmestrand Dykkeklubb
Les mer »

NDF med støtte fra Miljødirektoratet

Norges Dykkeforbund er en av organisasjonene som har fått støtte til tiltak mot marin forsøpling fra Miljødirektoratet. Det kom totalt inn 162 søknader, og 71 av disse ble innvilget støtte.
Les mer »

Nye ryddeaksjoner i 2018-2020

NDF har fått en ny gave fra Sparebankstiftelsen DNB på ni millioner kroner for å ta opp spøkelseteiner og gjennomføre ryddedugnader de neste tre årene. 
Les mer »

Rapportering av ryddeaksjoner 2017

Klubber som har gjennomført ryddedugnad i 2017 må fylle ut rapporteringsskjema og sende inn til NDF på dykking@nif.idrett.no innen 15. november.
Les mer »

Ny gave fra Sparebankstiftelsen DNB

Norges Dykkeforbund får en ny gave fra Sparebankstiftelsen DNB på hele ni millioner kroner for å videreføre pågående tiltak mot marin forsøpling de neste tre årene. 
Les mer »

Tildeling av gave fra Sparebankstiftelsen DNB

Gaven på 6 millioner som NDF fikk fra Sparebankstiftelsen DNB, skal gå til ryddeutstyr for å fjerne søppel under vann, samt til aktivitet og utstyr som klubbene trenger. Foto: Ægir Dykkerklubb.
Les mer »

 Makeweb CMS