Frivillige ryddeaksjoner 2021

Norges Dykkeforbund har i år fått midler fra Miljødirektoratet og Handelens Miljøfond til å bidra med rehabilitering av marint liv, samt bidra til renere miljø på attraktive friluftsområder og dykkesteder. Les mer hva din klubb kan gjøre for miljøet. 
Les mer »

Rapportering av ryddeaksjoner 2020

Klubber som har gjennomført ryddedugnad i 2020 må fylle ut rapporteringsskjema og sende inn til NDF på dykking@nif.idrett.no innen 15. november.
Les mer »

Rapportering av spøkelsesredskaper i 2020

Vi fikk i dag svarbrev fra Miljødirektoratet og avslag på søknad om rapportering av tapte spøkelsesredskaper. 
Les mer »

Fantastisk innsats av dykkeklubbene

I år setter klubbene ny rekord i rapporteringen av antall «tapte fiskeredskaper».  
Les mer »

NDF får støtte til tiltak fra Miljødirektoratet

Norges Dykkeforbund er en av organisasjonene som har fått støtte til tiltak mot marin forsøpling fra Miljødirektoratet i 2019.
Les mer »

Imponerende miljøinnsats i 2018

Sammen med Sparebankstiftelsen DNB har NDF i tre år drevet det vi tror er verdens største organiserte ryddeaksjon under vann. Foto: Fredrik Myhre
Les mer »

Rapportering av ryddeaksjoner 2018

Klubber som har gjennomført ryddedugnad i 2018 må fylle ut rapporteringsskjema og sende inn til NDF på dykking@nif.idrett.no innen 15. november.
Les mer »

Rapportering av funnet redskap

Alle må laste ned Fritidsfiskeappen til Fiskeridirektotatet, opprette en bruker og koble seg til sin klubb.Foto: Wiggo Larsen, Holmestrand Dykkeklubb
Les mer »

NDF med støtte fra Miljødirektoratet

Norges Dykkeforbund er en av organisasjonene som har fått støtte til tiltak mot marin forsøpling fra Miljødirektoratet. Det kom totalt inn 162 søknader, og 71 av disse ble innvilget støtte.
Les mer »

Nye ryddeaksjoner i 2018-2020

NDF har fått en ny gave fra Sparebankstiftelsen DNB på ni millioner kroner for å ta opp spøkelseteiner og gjennomføre ryddedugnader de neste tre årene. 
Les mer »

 Makeweb CMS