CMAS trimix blender

CMAS trimix blender lærer kurselevene blanding av trimix gassblandinger og sikker håndtering av oksygen ved blanding av trimix.

Målsetningen for kurset:

 

  • Gi eleven kunnskap om risiko forbundet med blanding og fylling av gasser, med særlig fokus på håndtering av rent oksygen under trykk
  • Lære eleven hvordan en ønsket gassblanding fremstilles, og hvordan tabeller og regneprogram kan benyttes til dette
  • Gi eleven kunnskap om helse- og sikkerhetsfarer forbundet med feilaktig blanding og håndtering av pustegasser
  • Gi praktisk trening i blanding av trimix med deltrykksmetoden

 

Kurset består av minimum fire undervisningstimer utenom teorieksamen. Det er fritt opp til instruktøren å utvide denne tiden etter behov. Den praktiske delen av kurset er blanding av trimix. Kvalifisert instruktør skal være til stede ved all praktisk undervisning.

 

Lærebok på kurset er ”Gasblender & servicetechnicianhåndbogen” utgitt av det danske sportsdykkerforbundet.

 


 

 

Tips en venn
Tips en venn

 Makeweb CMS