Tekniske kurs

Teknisk dykking har ofte blitt brukt som en samlebetegnelse på dykkepraksis som bryter med den tradisjonelle sportsdykkingen vi kjenner fra klubben.

Teknisk dykking kan defineres slik: ”Teknisk dykking er når dykkeren ikke har fri tilgang til overflaten, på grunn av fysiske hindringer, (vrakpenetrering, grotte eller annen hindring), eller fysiologiske hindringer som dekompresjonsstopp”.


Trening med utstyr til teknisk dykking eller dykking med rebreather som inneholder helium er også å definere som teknisk dykking.


Ved teknisk dykking er det et behov for å dykke med andre gassblandinger enn luft. Er du interessert i å utdanne deg innen teknisk dykking, finner du en oversikt over kursene NDF tilbyr i menyen til venstre.

 

 

 

Tips en venn
Tips en venn

 Makeweb CMS