Valgkomiteen er i gang!

NDFs valgkomité ønsker innspill til nytt forbundsstyre, komitéer og utvalg for perioden 2020 - 2022. 


Valgene gjennomføres på Dykketinget 23. - 24. april i Oslo og innstillingen offentliggjøres sammen med øvrige sakspapirer seinest 9. april.  


Forbundsstyret for inneværende periode finner dere her.


Valgkomiteen skal innstille personer til følgende verv:

  • Forbundsstyre: President, Visepresident, 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  • Kontrollutvalg: Leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemme
  • Lovkomite: Leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer


Har klubben en kandidat, eller vet dere om noen som kunne gjøre en god jobb i disse vervene? Da vil vi svært gjerne høre fra dere! Forslag sendes til  valgkomite@ndf.no som er tilgjengelig for alle valgkomiteens medlemmer. 


Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt blant komiteens fem medlemmer. 


Valgkomiteen for tingperioden 2020 - 2022 er: 

Siv Ystebø (Harstad Sportsdykkerklubb)
Thea Skylstad (Ålesund Sportsdykkerklubb)
Bjørn Andersen (Kristiansand Dykkerklubb)
Melissa Granli (Oslofjorden undervannsjaktklubb)
Eirik Kjos (Draugen Froskemannsklubb)

Vennlig hilsen
Valgkomiteen
Valgkomite@ndf.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS