Vi søker dommerspirer!

Har DU lyst til å bli dommer i undervannsrugby? Klubbene våre trenger flere dommere på laget, og derfor arrangerer NDF dommerkurs for deg som har en dommerspire i magen.Bilde fra Nordisk mesterskap som ble avholdt i Danmark 2021. FOTO: Einar Wiik 


I dag har NDF 30 klubbdommere, men under halvparten er aktive. Dette resulterer i stor belastning på de få dommerne vi har, og behovet for kurs er derfor stort. Vi oppfordrer alle klubber til å plukke ut kandidater som kan delta på kurs, og dermed være en stor ressurs under mesterskap. 


Når gjennomføres kurset


Det er planlagt 3 kurs mellom NS3 og NS4, hovedsakelig i februar og mars måned. 


Kursene vil finne sted her:


Østlandet (sannsynligvis Oslo): Kursholder er Øyvind Tåsaasen

Nordvestlandet (sannsynligvis Ålesund): Kursholder er Marius Skåre

Sør-Vestlandet (sannsynligvis Bergen): Kursholder er Bjarte Lyssand


Kurset er gratis. Deltakerne/klubb må selv dekke reiseutgifter. Dersom du kommer langveis fra, vil NDF dekke noen av kostnadene – med tanke på at vi ikke tilbyr kurs i Nord-Norge.  


Dommerkurset forutsetter at kandidaten har erfaring fra undervannsrugby, med god spill- og regelforståelse 


– Og hvordan


Kurset er lagt opp med et obligatorisk selvstudium i forkant av kurset, og det anbefales å sette seg godt inn i den teoretiske delen før den teoretiske testen gjennomføres – i form av E-læring. E-læringskurset er tilgjengelig allerede nå. Alt av teoretisk materiell ligger tilgjengelig inne på E-læringskurset som du finner link til via denne siden. 


Etter gjennomført E-læringskurs fortsetter dommerkurset som følger: 

• Fysisk oppmøte kurs: 6 timer der man diskuterer regel-håndbok

• Praktisk del: dømme 6 NS-kamper, NM jr

Etter 6 godkjente dømminger blir man godkjent klubbdommer


Påmelding til kursene kommer etter nyttår, men klubbene bør begynne å tenke på mulige kandidater nå. 

[Tilbake]

 Makeweb CMS