Seksuell trakassering og overgrep

Norges idrettsforbund har over tid jobbet med en ny veileder som skal gjøre det lettere å rapportere, håndtere og reagere på seksuell trakassering og overgrep i idretten.


Dykkeklubbene blir oppfordret til å kontakte idrettskretsene i gjeldene saker. NDF implementerer veilederen i planverk og på møter. 

Norsk idrett har egne retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep

Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på retningslinjene. Styret i hvert idrettslag har ansvar for at retningslinjene er kjente og blir fulgt.

Seksuelle overgrep er brudd på Straffeloven (kap.26), og skal meldes til, og etterforskes av politiet.

Vil du rapportere overgrep? Norges idrettsforbund har en veileder som skal gjøre det enklere å melde i fra om seksuell trakassering og overgrep i idretten. Veilederen finner du i linken under. 

Oversikt og veiledning
https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/

Retningslinjer og filmer til diskusjon i klubben https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/seksuell-trakassering-og-overgrep/

Veileder for håndtering av slike saker https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/fc8aaf7224db415fbbbd9c63e0abd06b/rettleiar-for-handsaming-av-saker-som-gjeld-seksuell-trakassering-og-overgrep---oppdatert-171204.pdf


Kontaktpersoner ved varsling

Stian Olsen
Generalsekretær
Norges Dykkeforbund
92207271
Stian.olsen@nif.idrett.no


Gry Henriksen
Visepresident
Norges Dykkeforbund
90519195
gryhhenriksen@gmail.com


 Makeweb CMS