Norges Dykkeforbund har en trening- og konkurranselisens som sikrer deg rask utredning og behandling hvis du skader deg på trening eller i konkurranse. Vi anbefaler at alle våre medlemmer som deltar i aktivitet, trening eller i konkurranse innenfor en av våre idrettsgrener utløser lisens for inneværende år – 01. januar til 31. desember. Lisensen gjelder for alle våre idrettsgrener – Dykking, Fridykking/Apnea, Undervannsfoto og film, Undervannsjakt og Finnesvømming. 

For å kunne delta i en konkurranse i Norges Dykkeforbund, må du ha lisens for inneværende år. Lisensen dekker kostnad til forsikring og administrasjonen. Det er klubben som administrerer lisens for egne medlemmer gjennom sportsadmin.no, og som er ansvarlig for at alle utøvere i klubben har gyldig lisens.

Les vilkårene for mer informasjon (Vilkår og ytelser for Idrettsforsikring i Gjensidige)

Gjeldende lisenssatser pr. år.
(Satsene er inkludert forsikringspremie)

Voksen (24 år): NOK 250
Ungdom (13 - 23 år): NOK 150
Barn: Gratis til og med 12 år (Dekkes gjennom ”Idrettsforsikring for barn”, men må registreres)

Lisenssatser for sesongen 2024
(Satsene er inkludert forsikringspremie)


Voksen (24 år): NOK 250

Ungdom (13 - 23 år): NOK 150

Barn: Gratis til og med 12 år (Dekkes gjennom ”Idrettsforsikring for barn”, men må registreres)

Kontakt lisensansvarlig i din klubb. Lisensen varer per kalenderår, og de som allerede har løst ut lisens vil automatisk få tilsendt faktura på lisens ved neste sesong. 

Dersom din klubb ikke har en lisensansvarlig, og ved andre spørsmål, kontakt Nora Menous Jordbru. 

 

Nora Menous Jordbru
Nora Menous Jordbru
Idrettskonsulent

Nora er i permisjon frem til 5. mai 2025. Ta kontakt dykking@nif.idrett eller 21 02 90 90 ved henvendelser. 

E-post: nora@nif.idrett.no

Ansvarsområder: Konkurranser (undervannsrugby, foto & film, apnea), samordnet rapportering, antidoping

Norges Dykkeforbund har forsikringsavtale gjennom Gjensidige forsikring. Det er svært viktig at du melder forsikringssaken inn til Gjensidige før behandlingen starter. I følge vilkårene fra 2024 vil du som oftest få utredning og behandling av skaden innen 1-3 dager. Les forsikringsvilkårene. 

Forsikringsvilkår:
Vilkår og ytelser for Idrettsforsikring i Gjensidige
(Velg Dykking for å få vilkårene eller melde skade)

Husk at du alltid må melde sak til oss før du starter behandling. Straks saken er meldt, får du beskjed om veien videre i skadesaken din. 

Merk spesielt følgende ved dykking / foto og film
Vilkårene oppgir følgende: Dekker ikke - Særlig aktivitet: Uten særskilt avtale svarer selskapet ikke for skade som skyldes deltakelse i dykking med tilførsel av luft eller pustegass, hastighetsløp med motorkjøretøy/fartøy, luftsport, fjellklatring og ekspedisjonslignende utfarter.

Norges Dykkeforbund har fått avtale om at forsikringen dekker undervannsfoto og sportsdykking ned til 40 meter i idrettsforsikringen.

Det er obligatorisk å utløse lisens i god tid FØR konkurransen, og vi anbefaler alle klubber at utøverne som deltar på trening har betalt lisens.

Konkurransehåndboka for hver idrett er overordnet dokument.

Ta kontakt med administrasjonen hvis du har spørsmål om hvordan lisenssystemet fungerer. Alle lisensansvarlige i klubb vil få opplæring på forespørsel. 

Melding om overgang for konkurranseutøvere. Overgangen går til NDFs administrasjon. Utøver, utvalgsleder og de involverte klubbene vil få beskjed om overgang og må gi beskjed om de har innvendinger mot overgangen. Melding om overgang sendes – nora@nif.idrett.no 
 
Nora Menous Jordbru
Nora Menous Jordbru
Idrettskonsulent

Nora er i permisjon frem til 5. mai 2025. Ta kontakt dykking@nif.idrett eller 21 02 90 90 ved henvendelser. 

E-post: nora@nif.idrett.no

Ansvarsområder: Konkurranser (undervannsrugby, foto & film, apnea), samordnet rapportering, antidoping

 

 • Hvem gjelder forsikringen for?

Forsikringen omfatter utøvere som har gyldig/betalt idrettslisens fra og med året man fyller 13 år for aktivitet i regi av klubb, krets eller særidrettsforbund. For de under 13 år gjelder "Idrettsforsikringen for barn". 

 • Hvor gjelder forsikringen?

Forsikringen gjelder i hele verden. Det kreves medlemskap i folketrygden.

 • Når gjelder forsikringen?

Organisert idrettsutøvelser - Dekker idrettsskade som følge av den idrett som forsikringsavtalen omfatter, samt treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne i regi av klubben.

 • Under konkurranser, oppvisninger
 • Under trening på idrettsbane/ i idrettshall / i løype
 • Fellestrening utenfor bane/hall ledet av instruktør
 • Relevant egentrening i treningstøy som naturlig inngår i et planlagt treningsprogram fra din trener. Inkluderer relevant egentrening for dommere
 • Gjelder forsikringen på reise?

Under direkte reise til/fra organisert idrettsutøvelse dekker forsikringen ulykkesskade.

 • Gjelder forsikringen ved opphold borte?

Ved opphold på konkurranse-/treningssted i forbindelse med organisert idrettsutøvelse, dekker forsikringen ulykkesskade. Under reise som foregår utenfor utøverens hjemsted, gjelder forsikringen også under opphold, men høyst en uke før første og tre dager etter siste konkurransedag/treningssamling – enten utøver reiser samlet eller hver for seg.

 • Hva gjør jeg hvis jeg blir skadet?

Den skadelidte skal uten ugrunnet opphold melde skaden slik at vedkommende kommer til behandling så tidlig som mulig. All behandling må forhåndsgodkjennes før man har krav på dekningen under forsikringen. Skade/krav må meldes til Gjensidige innen ett år etter at forsikrede/den som har rett til erstatningen fikk kunnskap om de forhold som begrunner det, ellers bortfaller retten til erstatning. Hvordan melde skade? Skade skal melde digitalt på: https://www.gjensidige.no/idrettsforsikring

 • Hvor raskt kan jeg få behandling?

Gjensidige godkjenner/bestiller utredning så raskt som mulig etter skaden er meldt digitalt (normalt 1-3 dager). Gjensidige godkjenner/bestiller behandling så raskt som mulig etter skaden er meldt digitalt (normalt 1-3 dager).

Kontakt oss!

Lurer du på noe? Ta kontakt med den ansvarlige for dette temaet i administrasjonen så hjelper vi deg!

Inez Santos Aase
Inez Santos Aase
Idrettskonsulent

E-post: inez@nif.idrett.no

Ansvarsområder: Rekruttering og breddeidrett, klubbutvikling, ungdomsprosjekter og paraidrett. Fridykking og undervannsjakt.

Nora Menous Jordbru
Nora Menous Jordbru
Idrettskonsulent

Nora er i permisjon frem til 5. mai 2025. Ta kontakt dykking@nif.idrett eller 21 02 90 90 ved henvendelser. 

E-post: nora@nif.idrett.no

Ansvarsområder: Konkurranser (undervannsrugby, foto & film, apnea), samordnet rapportering, antidoping

Nippon gases Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond