For å kunne delta i en konkurransegren approbert av Norges Dykkeforbund, må utøverne ha startlisens. Beløpet dekker administrasjon og premie for ulykkesforsikring. Lisensen følger kalenderåret, og klubben administrerer denne gjennom sportsadmin.no.

Startlisensen er gjeldende i forbindelse med konkurranser i:

  • Finnesvømming
  • Undervannsjakt
  • Undervannsrugby
  • Undervannsfoto
  • Apnea

Lisenssatser for sesongen 2022
(Satsene er inkludert forsikringspremie)


Voksen (24 år): NOK 250

Ungdom (13 - 23 år): NOK 150

Barn: Gratis til og med 12 år (Dekkes gjennom ”Idrettsforsikring for barn”, men må registreres)

Kontakt lisensansvarlig i din klubb. Lisensen varer per kalenderår, og de som allerede har løst ut lisens vil automatisk få tilsendt faktura på lisens ved neste sesong. 

Dersom din klubb ikke har en lisensansvarlig, og ved andre spørsmål, kontakt Nora Menous Jordbru. 

 

Nora Menous Jordbru
Nora Menous Jordbru
Idrettskonsulent

E-post: nora@nif.idrett.no

Ansvarsområder: Konkurranser (undervannsrugby, foto & film, apnea), samordnet rapportering, antidoping, prosjekter. 

Lisens vil bli kontrollert ved påmelding til konkurranse. Lisenskontroll gjelder for alle konkurransegrener.  

Meld skaden inn til forsikringsselskapet dersom skaden skjer. NDF har forsikringsavtale gjennom Gjensidige forsikring. 

Forsikringsvilkår:

Vilkår og ytelser for Idrettsforsikring i Gjensidige
(Velg Dykking for å få vilkårene eller melde skade)

Her finner dere forsikringsvilkår for spillerlisensen fra forrige periode. Denne vil bli oppdatert til gjeldende periode snarest:
- Fors-bevis og -vilkår Norges Dykkerforbund fra 01.01.2021.pdf

 

Melding om overgang for konkurranseutøvere. Overgangen går til NDFs administrasjon. Utøver, utvalgsleder og de involverte klubbene vil få beskjed om overgang og må gi beskjed om de har innvendinger mot overgangen. Melding om overgang sendes – nora@nif.idrett.no 
 
Nora Menous Jordbru
Nora Menous Jordbru
Idrettskonsulent

E-post: nora@nif.idrett.no

Ansvarsområder: Konkurranser (undervannsrugby, foto & film, apnea), samordnet rapportering, antidoping, prosjekter. 

 

Kontakt oss!

Lurer du på noe? Ta kontakt med den ansvarlige for dette temaet i administrasjonen så hjelper vi deg!

Nora Menous Jordbru
Nora Menous Jordbru
Idrettskonsulent

E-post: nora@nif.idrett.no

Ansvarsområder: Konkurranser (undervannsrugby, foto & film, apnea), samordnet rapportering, antidoping, prosjekter. 

Nippon gases Antidoping Norge Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond