Har du et spørsmål du ikke finner svaret på her? Send en e-post til dykking@nif.idrett.no for hjelp.

spørsmål her

Hvordan ordner jeg startlisens?

1. Hva er samordnet rapportering?

Samordnet rapportering er den årlige klubbrapporteringen som gjøres i april hvert år. 

Les mer her

2. Hvordan kan vi starte ny klubb?

Ønsker klubben å bli medlem av Norges Dykkeforbund? 

Den eller de som vil starte en ny dykkeklubb, eller melde en eksisterende klubb inn i Norges Dykkeforbund, innkaller til et møte. Det gjøres vedtak om å stifte en klubb, det bestemmes navn på klubben og vedtas en lov. Det skal føres en protokoll fra dette møtet, og den må inneholde følgende:

  • Vedtak om innmelding i Norges Dykkeforbund
  • Vedta "lovnorm for idrettslag"
  • Vedta klubbens navn hvis det er en ny klubb. 

Ta kontakt med administrasjonen i Norges Dykkeforbund for bistand og veiledning i prosessen med innmelding. 

Gunnar Midtgaard
Gunnar Midtgaard
Idrettskonsulent

E-post: gunnar.midtgaard@nif.idrett.no

Ansvarsområder: Klubbutvikling og trenerløypa, sertifikater, instruktørmateriell og spillemidler til utstyr, utdanning, kursmateriell.

Nippon gases Antidoping Norge Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO