NDF sikkerhetsfond

For å forebygge ulykker i forbindelse med dykking er det opprettet et fond - NDFs Sikkerhetsfond. Tanken bak fondet er at dersom dykkeren ikke kvier seg for lenge med å droppe vektbelte eller vekter integrert i vest, kan ulykke unngås.

 

 • Dekning gis for eget, lånt eller leid vektbelte/vekter.
 • Det skal ikke etterprøves om det var nødvendig å droppe vektene.
 • Dykkeren som droppet vektene må være medlem i en klubb tilsluttet Norges Dykkeforbund.
 • Dykket skal ha foregått etter de sikkerhetsregler som gjelder for klubben.
 • Dykket skal ha foregått i Norden.
 • Hvis forsvarlig skal det være søkt etter det droppede utstyret.
 • Bekreftelse om dette skal gis av lederen i klubben.
 • Utbetaling foretas etter regning for tilsvarende utstyr som er droppet. Originalkvittering for innkjøpt belte eller vekter sendes NDF. 
 • Dersom utstyret var omfattet av en utstyrsforsikring utbetales maksimalt egenandel for forsikringen.
 • Det må søkes senest innen fire uker regnet fra datoen utstyret ble droppet.
 • Med søknad om dekning skal det følge en rapport om dykket/episoden som medførte at vektbeltet/vektene måtte droppes. 
 • Standard rapportskjema for ”Dykkeepisode” skal benyttes. 
 • Riktigheten av de gitte opplysninger skal attesteres av leder i den klubben søkeren er medlem av.

Søknad sikkerhetsfond


Kontaktperson NDF
Stian Olsen
dykking@nif.idrett.no

Stian Olsen Kaiander
Stian Olsen Kaiander
Generalsekretær

E-post: stian.olsen@nif.idrett.no

Ansvarsområder: Daglig ledelse, personalansvar, budsjett og regnskap.Virksomhetsplan, samfunnsansvar, ryddeaksjoner. Vitenskap

Nippon gases Antidoping Norge Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond