Norges Dykkeforbund / Nyheter / 2023 / Alt du trenger å vite om ryddedugnader i 2023
Aleksander Nordahl-074.jpg

Alt du trenger å vite om ryddedugnader i 2023

Vi er klare for et nytt år med dugnader mot marin forsøpling, og har finansiering på plass for å dekke kostnader til ryddeaksjoner og rapportering av spøkelsesredskaper. Blir klubben med på nye prosjekter og nettverk mot marin forsøpling? Les saken for mer informasjon.

Nysgjerrig på fjoråret? Les om dykkernes fantastiske innsats i 2022 her.

Hvor kommer midlene fra i år?

I perioden 2022 til 2024 har vi fått grunnfinansiering på 10 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB, til å legge til rette for at klubber kan avholde dugnader og få dekket kostnader.

Norges Dykkeforbund retter en stor takk til Sparebankstiftelsen DNB for støtten de gir, slik at klubbene der ute kan fortsette den viktige innsaten for havet vårt. 

Her kan du se tildelingene vi hatt mottatt fra Sparebankstiftelsen DNB.

Vi vil fortsette å utbetale midler på tampen av året for å dekke de kostnadene klubbene har hatt.

Prosjektleder skal legge fram et forslag om kostnadsdekning for forbundsstyret i løpet av våren som skal presenteres på ledermøtet 2023. Sparebankstiftelsen DNB finansierer også innkjøp av utstyr som sendes kostnadsfritt ut til klubb i forbindelse med ryddeaksjoner.

Handelens miljøfond vil finansiere rapportering av spøkelsesredskaper i 2023 og 2024, og vi vil utbetale til klubb i midten av juni, september, desember og tidlig i januar. Totalt mottar vi i underkant av fem millioner kroner. 

Margret Stray-Pedersen er med videre som prosjektleder mot marin forsøpling i en 100% stilling ut 2024 som er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB og Handelens Miljøfond. Margret skal jobbe for å gjøre hverdagen til klubbene enklere når de ønsker å avholde ryddeaksjoner. Ta kontakt hvis det er noe dere trenger hjelp til.  

Ønsker klubben å rydde spøkelsesredskaper i andre områder? Se her!

Ønsker klubben å reise til et annet område for å ta opp spøkelsesredskaper? Vi har fått 150 000,- kr til å dekke reise og overnatting for klubber. Ta kontakt med prosjektleder for mer informasjon hvis klubben ønsker å reise for å rydde. Vi prioriterer rydding av spøkelsesredskaper i nasjonalparker under vann.   

Aleksander Nordahl-075.jpg

Foto: Aleksander Nordahl, ettpust.com

Nettverk mot marin forsøpling

Vi starter et nytt nettverk mot marin forsøpling. Mandag 6. mars kl.20 – 21 er det oppstart for første nettverksmøte. I dette nettverket ønsker vi at flest mulig klubber stiller med inntil 2 medlemmer. Formålet med nettverket er å gi informasjon, dele erfaringer og kunnskap på tvers av klubber, men også hente inn fagkompetanse etter nettverkets ønske. Prosjektleder er ansvarlig for samlingene og tilrettelegger for møter. Det planlegges at det holdes digitale samlinger ca hver 6 uke.

Meld deg på her!

 

5098716_4ca5e984-b7b4-497b-86e0-a0b6a0b59dac.jpeg

Foto: Tromsø Undervannsklubb

Vi starter nye prosjekter – vil klubben være med?

I 2023 ønsker vi et ekstra fokus på synlighet i lokalt nærmiljø og et ekstra fokus på rydding med barn og ungdom. Forbundsstyret har satt av midler til disse prosjektene slik at det kan brukes midler på å dekke kostnader til f.eks bevertning, fagpersoner, synlighetstiltak osv. Det er en målsetning om å skape mest mulig synlighet lokalt rundt marin forsøpling.  

5098716_75bc1922-9b50-439c-a757-194156a25524.JPG

Foto: Kongsberg Dykkeklubb

Felles for prosjektene er at vi innen utgangen av mars kommer med informasjon, noen enkle retningslinjer og søknadsskjema. Det blir gitt en kort orientering på møtet den 6. mars og lagt ut på hjemmesiden i løpet av mars. Det er et ønske om bred invitasjon og informasjon enten det er ekstra fokus via sosiale medier og/eller invitere med lokalpressen på tur. Avfall stilles ut for de som vil se på.

Prosjekt #1

Marin forsøpling med barn og ungdom

Prosjektet er under planlegging, men det kan være en mulighet å invitere barnehager, skoleklasser, speidere, andre organisasjoner eller ha egne arrangementer der barn inviteres sammen med foreldre. Her tenker vi at klubber kan leie inn biologer, stille avfall på utstilling og snakke med barn og unge. Klubben velger selv dag de vil avholde dette arrangementet.

Prosjekt #2

Dykkernes dag på strandryddeuka eller klubbens ryddedag i nærmiljøet

Det er også et ønske om at klubber i hele landet avholder en dag i eget lokalmiljø der klubben er ekstra synlig. Det kan enten avholdes på «dykkernes dag» under strandryddeuka i september eller som en egen dag der klubben rydder på en sentral plass i eget nærmiljø. Støtte til dette arrangementet kan være synlighet, marinbiolog, bevertning og kunnskapsformidling.

 

 

Synliggjør den viktige innsatsen dere gjør!

Husk å synliggjøre dugnadene med bilder og tekst i sosiale medier slik at vi skaper oppmerksomhet i hele landet. Det er fint om dere husker å «tagge» nasjonale samarbeidspartnere, men også deres lokale samarbeidspartnere og kommuner.

Tips lokalavisa! Post i sosiale medier! Bruk disse taggene for å nå frem: 

@norgesdykkeforbund

@sparebankstiftelsendnb

@miljofondet

@miljodirektoratet

@marfosenteret

#ndfrydder

Rapportering av dugnader i 2023

Rapporteringsskjema fra Norges Dykkeforbund

I år vil rapporteringen ha frist den 15. november og skjema vil bli lagt ut ca en måned før fristen. Dette er en rapport som klubbene sender til Norges Dykkeforbund og som gir grunnlag for utbetaling til klubb.

Ryddeaksjoner rapporteres til Rydde 

Alle ryddeaksjoner må rapporteres i ryddenorge.no og det er veldig viktig at aksjoner som gjøres tilknyttes Norges Dykkeforbund som organisasjon. Dette for at vi skal kunne se og følge opp de dugnadene som settes opp. Vi anbefaler at dere registrerer og avslutter aksjoner så snart de er avholdt. Det er et krav om at alle aksjoner som skal få midler fra NDF er registrert. 

 

Slik rapporterer du i Rydde på 1-2-3!

 

Spøkelsesredskaper rapporteres i Fritidsfiskeappen

Spøkelsesredskaper rapporteres i fridtidsfiskeappen og vi betaler ut midler for rapporteringen som legges inn. Det vil være 400kr pr. spøkelsesredskap som legges inn i 2023.

 

Les mer og last ned fritidsfiskeappen her!

 

I 2023 vil vi utbetale midler i juni, september, desember og siste rest tidlig i januar. Utbetalingen er basert på rapporteringen i fritidsfiskeappen.

NDF er der for klubben!

Er det noe dere trenger bistand til, nytt utstyr eller forslag til endringer. Ta gjerne kontakt med Margret for en prat.

5098716_98de2ad5-6549-409f-a78d-180ef6f62a8f.JPG

Foto: TSI-SUT

Kontakt oss!

Lurer du på noe? Ta kontakt med den ansvarlige for dette temaet i administrasjonen så hjelper vi deg!

Nippon gases Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond