Norges Dykkeforbund / Nyheter / Arkiv / Fantastisk innsats av dykkeklubbene
Foto: Dan Kåre Engebretsen, Moss Undervannsklubb
Foto: Dan Kåre Engebretsen, Moss Undervannsklubb

Fantastisk innsats av dykkeklubbene

I år setter klubbene ny rekord i rapporteringen av antall «tapte fiskeredskaper».

I starten av 2019 fikk vi et tilskudd på 800 000kr av Miljødirektoratet for at klubbene kan rapporterte for «tapte fiskeredskaper» som plukkes opp langs hele kysten. Tilskuddet fra Miljødirektoratet går direkte ut til klubbene som rapporterer månedlig. Gavepengene fra Sparebankstiftelsen DNB brukes blant annet til å finansiere utstyr som er gratis for klubbene ved bestilling i nettbutikken. Nye løfteballonger er på vei. Vi åpner for bestilling så snart vi vet leveringsdato.

picture-2.jpg

Totalt er det 51 klubber som har rapportert inn totalt 2356 «tapte fiskeredskaper». Det legges ned en kjempeinnsats av klubbene og dette fører til ny rapporteringsrekord i 2019 av antall tapte fiskeredskaper - teiner, garn, ruser, liner og annet. Se liste over hvor mye din klubb har tatt opp


Pr. 31.07.2019 er ca 85% av tilskuddet fra Miljødirektoratet utbetalt. Det har dessverre medført at vi tidlig i sommer måtte sette en begrensing på 500 rapporterte «tapte fiskeredskaper» pr. klubb, men når tilskuddet er brukt opp må vi stoppe utbetaling av rapportene for 2019. 


Klubbene kan selv søke lokale stiftelser, prosjekter og kommuner om tilskudd til rapportering av «tapte fiskeredskaper» eller andre ryddeprosjekter. Blant annet fikk Slettaa Dykkerklubb eget tilskudd til opprydning av Miljødirektoratet i 2019.  


Siden prosjektet startet er det rapportert rundt 13 000 tapte redskaper og  mange krabber, hummer og fisk som har fått friheten tilbake. Vi håper klubbene fortsetter å rapportere slik at vi har bedre grunnlag for søknader om midler for 2020. Det er ingen tvil om at vi ønsker at dette skal være fullfinansierende og dere gjør en helt fantastisk jobb med rapportering av tapte fiskeredskaper. Vi jobber med ulike alternativer slik at vi kan fortsette med utbetalingene utover høsten til alle klubber.

picture-1.jpg

Nippon gases Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond