Norges Dykkeforbund / Nyheter / Arkiv / Rapportering av ryddeaksjoner 2020

Rapportering av ryddeaksjoner 2020

Klubber som har gjennomført ryddedugnad i 2020 må fylle ut rapporteringsskjema og sende inn til NDF på dykking@nif.idrett.no innen 15. november.

Forbundsstyret vil godkjenne fordeling av gaven på styremøte i slutten av november. Pengene vil være på klubbkontoen før nyttår. Totalt er det minimum 1,3 millioner som skal fordeles. Husk korrekt kontonummer!

Rapporteringsskjema ryddeaksjoner NDF - 2020.

Husk også at alle aksjoner skal være registreres i ryddeportalen til Hold Norge Rent, og at funn også må registreres etter aksjonen.


Til ryddeportalen

Har dere hatt utgifter til levering av søppel kan dere søke på refusjonsordningen.

Til refusjonsordningen

Nippon gases Antidoping Norge Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO