Norges Dykkeforbund / Nyheter / Arkiv / Rapportering av spøkelsesredskaper i 2020
picture-2.jpg

Rapportering av spøkelsesredskaper i 2020

Vi fikk i dag svarbrev fra Miljødirektoratet og avslag på søknad om rapportering av tapte spøkelsesredskaper.

Vi nådde dessverre ikke opp med vår søknad til Miljødirektoratet for rapportering av tapte spøkelsesredskaper. Ambisjonen blant klubbene var å ta opp og rapportere inn 5500 - 6000 teiner i år før koronasituasjonen. 

I perioden januar til mars har klubbene rapportert nesten 700 spøkelsesredskaper og disse rapportene vil bli utbetalt i løpet av april med midler fra Sparebankstiftelsen DNB. Pr. 1. april er det dessverre stopp på utbetalingen av midler for rapportering av spøkelsesredskaper.

For rapportering av tapte fiskeredskaper i resten av året oppfordrer vi dere til å ta kontakt med lokale aktører, stiftelser og kommuner for å søke midler til denne viktige innsatsen. Vi kommer tilbake med mer informasjon hvis vi finner andre tilskuddordninger som ønsker å støtte rapportering av tapte spøkelsesredskaper i år. 

Mange gode prosjekter fikk tilskudd fra Miljødirektoratet, som Søgne Dykkerklubb i samarbeid med Mandal Dykkerklubb, Flekkefjord Dykkerklubb, Sjøspeiderne og Naturvernforbundet har fått til til rydding av havet i agder.  

Begrunnelse fra Miljødirektoratet

Miljødirektoratet mottok i år 149 søknader for til sammen i underkant av 193 millioner kroner. Rammen for tilskuddsordningen er på 70 millioner, og det har derfor vært nødvendig med en streng prioritering ved fordeling av tilskuddsmidlene. 

Miljødirektoratet har i vurderingen av søknadene til tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling forøkt å finne en god balanse mellom oppryddingstiltak og forebyggende tiltak, samt at midlene fordeles geografisk over hele landet. 

Steinar Monsen 3.jpg

Foto: Steinar Monsen, Søgne Dykkerklubb

Nippon gases Antidoping Norge Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO