Norges Dykkeforbund / Nyheter / Arkiv / Spillemidler for utstyr 2021
iStock-512617924.jpg

Spillemidler for utstyr 2021

Tilskuddsordningen ”spillemidler til utstyr ” fortsetter for 2021. Siden oppstarten i 2003 har NDFs medlemsklubber mottatt nesten 13 millioner kroner gjennom denne ordningen.

Søknadsfristen for utstyr kjøpt i 2021 er onsdag 9. mars 2022. Søknader levert etter fristen blir avist. Vi oppfordrer klubbene til å søke i god tid. Søknader med manglende opplysninger eller ufullstendige søknader vil bli returnert. Det er derfor viktig å søke i god tid før fristen slik at en har tid til å utbedre søknaden dersom den returneres. Alle dykkeklubbene skal ha mottatt denne informasjonen på e-post.


Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin, hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler». Man benytter samme brukernavn og passord som man ellers bruker i Min idrett. Søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler». Sjekk ut veilederen her

Personer med følgende funksjoner registrert i SportsAdmin har tilgang til søknadsskjemaet:

 • Særidrettsgrupper: Leder, daglig leder, adm. leder og org.ansvarlig KL/BL. Særidrettsgrupper: Leder, daglig leder, adm. leder og org.ansvarlig KL/BL. 
 • Idrettsskoler: Leder og org.ansvarlig KL/BL


Det er ikke mulig å sende inn søknaden to ganger! Sørg derfor for at søknaden er fullstendig før den sendes. Husk at søknaden sendes på vegne av hele særidrettsgruppen/idrettskolen med alle underliggende grener. Kopi av fakturaer som ligger til grunn for søknaden skal lastes opp og legges ved søknaden. 

Søknadsfristen for utstyr kjøpt i 2021 er onsdag 9. mars 2022. Søknader levert etter fristen blir avist. Vi oppfordrer klubbene til å søke i god tid. Søknader med manglende opplysninger eller ufullstendige søknader vil bli returnert. Det er derfor viktig å søke i god tid før fristen slik at en har tid til å utbedre søknaden dersom den returneres. Alle dykkeklubbene skal ha mottatt denne informasjonen på e-post.


Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin, hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler». Man benytter samme brukernavn og passord som man ellers bruker i Min idrett. Søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler». Sjekk ut veilederen her

Personer med følgende funksjoner registrert i SportsAdmin har tilgang til søknadsskjemaet:

 • Særidrettsgrupper: Leder, daglig leder, adm. leder og org.ansvarlig KL/BL. Særidrettsgrupper: Leder, daglig leder, adm. leder og org.ansvarlig KL/BL. 
 • Idrettsskoler: Leder og org.ansvarlig KL/BL


Det er ikke mulig å sende inn søknaden to ganger! Sørg derfor for at søknaden er fullstendig før den sendes. Husk at søknaden sendes på vegne av hele særidrettsgruppen/idrettskolen med alle underliggende grener. Kopi av fakturaer som ligger til grunn for søknaden skal lastes opp og legges ved søknaden. 

Hva kan det søkes på?
Det er fastsatt hvilket utstyr klubbene kan få etterbetalt støtte til. Utstyret må ha en innkjøpspris på minimum 10 000 kroner. Brukt utstyr må ha en minimum innkjøpspris på 150 000,- for å bli vurdert. Godkjent utstyr for dykkeklubbene er per i dag:

 • Kompressoranlegg
 • Båt/motor til sikringsbåtBåt/motor til sikringsbåt
 • OksygenterapiutstyrOksygenterapiutstyr
 • Junior våtdrakter
 • Junior tørrdrakter (ny fra 2020)
 • ABC-utstyr
 • Sportsdykkerutstyr for barn (klubbpakke)
 • Redningsgrind
 • Mål for undervannsrugby


Hvem kan søke?
Det er fritt fram for alle klubber å søke, eneste kriterium er at medlemskontingenten til NDF er betalt. Sammen med søknaden lastes det opp vedlegg som faktura og betalings dokumentasjon.

Nyttig
Retningslinjer 2021

Mer om ordningen på idrettsforbundet.no

Veileder: https://itinfo.nif.no/Spillemidler_til_utstyr#For_klubb


Kontaktperson NDF
Gunnar Midtgaard
Gunnar.midtgaard@nif.idrett.no

Nippon gases Antidoping Norge Hold norge rent Miljødirektoratet Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB