Norges Dykkeforbund / Nyheter / 2022 / Frivillige ryddeaksjoner 2022
Foto: Sola Undervannsjakt og Fridykkerklubb
Foto: Sola Undervannsjakt og Fridykkerklubb

Frivillige ryddeaksjoner 2022

Vi går inn i det syvende året på rad med imponerende dugnader under vann som tilrettelegges av Norges Dykkeforbund. 

Ryddeaksjonene meldes inn i Rydde Norge og spøkelsesredskaper rapporteres i den nyeste versjonen 1.2.6.20 av appen «Fritidsfiske» for å få dekket kostnadene.

Sparebankstiftelsen DNB har gitt oss en gave på 10 millioner kroner som fordeles over perioden 2022 til 2024. Handelens Miljøfond støtter oss i år med 650 000 kroner for å dekke kostnader knyttet til rapportering av spøkelsesredskaper.

Ryddeaksjon på 1 - 2 - 3

1. Hvem kan gjennomføre en aksjon?

Alle kan! En ryddedugnad kan arrangeres av store og små klubber.

Trenger dere utstyr? Klikk her for å bestille utstyr gratis.

2. Slik melder man inn marint avfall:

I Rydde Norge melder man inn alt av marint avfall: 

https://ryddenorge.no/

I appen «Fritidsfiske» melder man inn spøkelsesredskaper: 

https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Meld-tapt-og-funnen-reiskap

Det er viktig at man melder inn dugnadene og tilknytter dem til Norges Dykkeforbund i ryddenorge.no og i nyeste versjon 1.2.6.20 av appen «Fritidsfiske» slik at klubbene får dekket kostnadene.

3. Synliggjør den gode innsatsen:

Tips lokalavisa! Post i sosiale medier! Bruk disse taggene for å nå frem: 

@norgesdykkeforbund

@sparebankstiftelsendnb

@miljofondet

@miljodirektoratet

@marfosenteret

#ndfrydder

Mandalselva.jpg

Foto: Mandal Dykkerklubb

Slik kvitter du deg med avfallet: Ta kontakt med din lokale avfallstasjon eller med for eksempel Ragn-Sells. Vi venter på informasjon om refusjonsordningen for avfall i 2022.

Utbetaling av tilskudd: Norges Dykkeforbund får en rapport fra ryddenorge.no og appen «Fritidsfiske» innen 1. desember. Størrelsen på utbetalingene baserer seg på det som er rapportert inn.

For eksempel i 2021: En klubb får utbetalt 10.000 kr for 2+ aksjoner, samt 400 kroner per frivillige som har deltatt. Klubben får også utbetalt 400 kroner for store spøkelseredskaper og 200 kroner for små.

Her kan du lese om den fantastiske innsatsen i fjor: https://ndf.no/Imponerende-dugnad-for-miljoet-i-2021

havbunnen_475.jpg

Klikk her for å bestille banner med din klubb sitt navn.

Konkurranse: Årets Ryddeklubb

Alle som gjennomfører en ryddeaksjon er med i trekningen om å bli Årets Ryddeklubb.

  • En ryddeaksjon = 1 lodd
  • To ryddeaksjoner eller mer = 2 lodd

Det er max. to lodd per klubb.

Premie: 10.000 kroner til den klubben som blir trukket ut som Årets Ryddeklubb.

Ryde 2021-12.jpg

Foto: Drøbak Undervannsklubb

Har dere gode innspill eller spørsmål?

Vi setter stor pris på om dere tar kontakt med vår nye prosjektleder i marin forsøpling, Margret Stray-Pedersen, dersom dere har gode innspill. Inviter meg gjerne på besøk :-) Kontaktinformasjon: margret.stray@nif.idrett.no og 920 777 38.

Er du klubbens kontaktperson på ryddeaksjoner? Skriv deg inn i skjemaet her.

Sammen bidrar vi til rehabiliteringen av marint liv og et renere miljø på attraktive friluftsområder og dykkesteder!

Kontakt oss!

Lurer du på noe? Ta kontakt med den ansvarlige for dette temaet i administrasjonen så hjelper vi deg!

Nippon gases Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond