Norges Dykkeforbund / Nyheter / 2022 / Bli fridykkerinstruktør/trener nivå 2 – få studiepoeng!
Foto: Aleksander Nordahl, ettpust.com
Foto: Aleksander Nordahl, ettpust.com

Bli fridykkerinstruktør/trener nivå 2 – få studiepoeng!

Vil du utvikle dine ferdigheter som fridykkerinstruktør/trener, og styrke breddekunnskapen din om idrett og trenerrollen? Bli med på NDF Trener 2 kurs på Høyskolen Innlandet!

Trener 2 – videreutviklet idrett og trenerkompetanse

Fridykking er i sterk utvikling i Norge. Dette er en aktivitet som i større og større grad appellerer til både voksne og barn. I en tid hvor det også fokuseres mye på sikkerhet rundt utendørs vannaktivitet, er fridykking en aktivitet det både er viktig og gøy at mange får et godt tilbud om å praktisere på en god måte. Målet med utdanningen er å gjøre treneren i stand til å ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø. Teknikkanalyse, trenerrollen, psykologiske prosesser er noen eksempler på tema som er en del av utdanningen. Under kurset vil også trenerens personlige ferdigheter videreutvikles da personlige ferdigheter også er viktig å videreutvikle som trener for utvikling av forståelse og erfaringsbasert kunnskap om idretten fridykking.

Motivasjon og ambisjon hos fridykkerutøvere varierer i stor grad. Denne utdanningen retter seg hovedsaklig mot fridykkerutdanning frem mot konkurransenivået apnea. Kvalitet i treningsopplegg og idrettslig utvikling gir motivasjon, trygghet og skaper gode treningsmiljø. Som Trener 2 vil en styrke sine muligheter til å mestre helhetlig oppbygging av treningsmiljøet i klubben.

Samarbeid med Høyskolen Innlandet 

Norges Dykkeforbund ble en del av samarbeidet med Høyskolen Innlandet i 2021. Etter en gjennomføring hvor både administrasjonen og trener 2 kandidatene gjorde mange nyttige erfaringer, tror vi dette årets kurs vil bli enda bedre og at årets deltagere vil dra nytte av dette.  I løpet av de tre samlingene er deler av undervisningen sammen med trenere fra andre idretter. Dette samspillet med erfaringsutveksling mellom idretter har potensiale for å kunne inspirere og gi nye innfallsvinkler som kan styrke måten vi gjør fridykkertrening. Blant de andre særforbundene som deltar er Svømmeforbundet, Volleyballforbundet, Orienteringsforbundet og Triatlonforbundet. Kurset gir 10 studuepoeng.

Kurset går over tre helgesamlinger. I tillegg vil det være krav til praksis og noe nettundervisning mellom samlingene. 

Oppstart: 25.april - Digital oppstart, Zoom
Samling 1: 28.-29.april - fellessamling, Elverum
Samling 2: 3.-4. juni - Særforbundssamling, Oslo
Samling 3: 23.-24.september - fellessamling Elverum

Pris for kurset er 8280kr pluss semesteravgift. Kursavgiften refunderes av Norges Dykkeforbund ved fullført utdanning. Et kriterie for denne støtten er at at deltager representerer en NDF klubb, og at styret i klubb støtter deltakelse. Deltakeren må også delta aktivt i klubb etter fullført utdanning. Deltagere dekker selv semesteravgift, reise og opphold. For deltagere/klubber med lang reisevei kan det søkes om støtte fra NDF. 

Begrunnet søknad med estimerte utgifter sendes til stian.olsen@nif.idrett.no.

Opptakskrav er: 

  • Trener 1 Fridykking 
  • Generell studiekompetanse.

Dersom en ikke har generell studiekompetanse kan en fremdeles delta og oppnå kvalifikasjonen Trener 2, men vil da ikke få 10 studiepoeng.Søknadsfrist 15. februar 2022!

For mer informasjon og for å søke på studiet trykk her!

 

 

Kontakt oss!

Lurer du på noe? Ta kontakt med den ansvarlige for dette temaet i administrasjonen så hjelper vi deg!

Gunnar Midtgaard
Gunnar Midtgaard
Idrettskonsulent

E-post: gunnar.midtgaard@nif.idrett.no

Ansvarsområder: Klubbutvikling og trenerløypa, sertifikater, instruktørmateriell og spillemidler til utstyr, utdanning, kursmateriell.

Nippon gases Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond