Norges Dykkeforbund / Nyheter / 2022 / Dykketinget 2022: Nytt Forbundsstyre klar for ny tingperiode
Forbundsstyret 2022-2024 f.v. Varamedlem Lisa Aase Rokkan, styremedlem Marius Stang Bunæs, president Gry Henriksen, varamedlem Bjørnar Ottesen, styremedlem Inger-Lise Sletten, styremedlem Leif Haagensen, visepresident Trond Erik Backe og styremedlem Helge Løvskar. (Styremedlem Anniken Haaversen er ikke avbildet) Foto: Norges Dykkeforbund
Forbundsstyret 2022-2024 f.v. Varamedlem Lisa Aase Rokkan, styremedlem Marius Stang Bunæs, president Gry Henriksen, varamedlem Bjørnar Ottesen, styremedlem Inger-Lise Sletten, styremedlem Leif Haagensen, visepresident Trond Erik Backe og styremedlem Helge Løvskar. (Styremedlem Anniken Haaversen er ikke avbildet) Foto: Norges Dykkeforbund

Dykketinget 2022: Nytt Forbundsstyre klar for ny tingperiode

Gry Henriksen ble i helgen gjenvalgt som president, og går inn i sin tredje tingperiode i forbundsstyret – hvorav den andre tingperioden som president. Forbundsstyret er nå klar til å ta fatt på de neste to årene.

I løpet av helgen ble det delt ut heder til ulike klubber og eksepsjonelle ildsjeler i dykkenorge – noe Gry Henriksen ser på som noe av det beste med tillitsvervet. De fleste utmerkelsene ble utdelt på Dykketinget, med noen unntak. Lørdag morgen dro en delegasjon, derav blant annet presidenten, ut til bassenget på Norges Idrettshøgskole for å dele ut hederstegnet i sølv til Øyvind Nyhus.

– Jeg er her i dag for å gjøre noe av det kjekkeste med å være president i Norges Dykkeforbund, og det er å hedre en spesiell person blant dere, innleder presidenten.

Se hele overrekkelsen ved bassengkanten under:

 

Det ble utdelt heder til følgende

Plakett ble tildelt:

Helge Løvskar for boka «fridykking for alle»

Aleksander Nordahl for boka «fridykking for alle»

Hadsel Undervannsklubb for NM i foto 2021

Kristiansand Dykkerklubb for NM i Apnea 2021

 

Liten vase ble tildelt:

Victoria Sellæg for å være styremedlem 1 periode

Marte Sigerset for å være styremedlem 1 periode

 

Stor vase ble tildelt:

Ingrid Thea Ølberg for å være styremedlem i 2 perioder

 

Hederstegn i sølv ble tildelt:

Øyvind Nyhus for å være mangeårig bidragsyter i undervannsrugby

Erik Fredriksen for å være mangeårig bidragsyter i fridykking

 

Fremdeles gjenstår det å dele utmerkelser til noen som ikke hadde mulighet til å være på Dykketinget denne helgen. Disse vil ble tildelt i løpet av de nærmeste ukene til de det gjelder, og det vil komme oppdatering på disse forløpende.

 

Forbundsstyret klar for ny periode

Dykketinget 2022 ble avholdt på Olavsgaard utenfor Oslo 23.-24. april. Det nye forbundsstyret fikk full støtte fra 65 stemmeberettigede delegater fra 37 av landets klubber 2 av landets kretser. Det er derfor med stor glede at forbundsstyret går inn i ny tingperiode.

FS i farta -10.jpg

Forbundsstyret 2022-2024 Foto: Norges Dykkeforbund

 

I tillegg til de 65 stemmeberettigede var det 7 delegater tilstede fra valgkomiteen, lovkomiteen, og kontrollutvalget. I tillegg var 10 observatører og 5 representanter fra forbundets administrasjon tilstede.

Styremedlemmene Ingrid Thea Ølberg, Victoria Eggen Sælleg og varamedlem Marte Sigerset, trer av fra sitt styreverv. De ble takket av med blomster og fine ord under en avsluttende seremoni.

 

DSC_0164.jpg

Tidligere styremedlem Ingrid Thea Ølberg blir takket av med blomster. FOTO: Norges Dykkeforbund

DSC_0166.jpg

President og visepresident takket av tidligere styremedlem Victoria Sellæg under blomsterseremonien. Foto: Norges Dykkeforbund

DSC_0170.jpg

Tidligere styremedlem Marte Sigerset ble også takket av. Foto: Norges Dykkeforbund

 

Helge Løvskar og Anniken Haaversen tiltrer som nye styremedlemmer, og Lisa Aase Rokkan tiltrer som nytt varamedlem.

Norges Dykkeforbund ønsker alle velkommen til forbundsstyret!

 

Forbundsstyret i Norges Dykkeforbund 2022-2024

President
Gry Henriksen, Bergen Dykkeklubb

Visepresident
Trond Erik Backe, Drammen Sportsdykkere

Styremedlem
Leif Haagensen, Ålesund Sportsdykkerklubb

Styremedlem
Inger-Lise Sletten, Narvik Dykkeklubb

Styremedlem
Marius Stang Bunæs, Akkaren Sportsdykkerklubb

Styremedlem
Helge Løvskar (ny), Oslofjord Undervannsjakt klubb (Spearos)

Styremedlem
Anniken Haaversen (ny), Kristiansand Dykkeklubb

Varamedlem
Lisa Aase Rokkan (ny) , Bodø Sportsdykkerklubb

Varamedlem
Bjørnar Ottesen, Hadsel Undervannsklubb

 

Øvrige utvalg:

Kontrollutvalg

Leder
Laila Løkkebergøen, Røyken Sportsdykkerklubb

Utvalgsmedlem
Vegard Thiese, Stavanger Dykkeklubb

Utvalgsmedlem
Petter Schmedling, Moss Undervannsklubb

 

Varamedlem
Ingrid Thea Ølberg (ny), Ålesund Sportsdykkerklubb

Varamedlem
Arnt Steve Teigland, Harstad sportsdykkerklubb

 

Lovkomité

Leder
Atle Barsnes, Stord Undervannsklubb

Utvalgsmedlem
Ole Petter Espeland, Haugesund Sportsdykkerklubb

Utvalgsmedlem
Linda Iversen (opprykk), Ålesund Sportsdykkerklubb

 

Varamedlem
Marianne Blikø (ny), OSI

Varamedlem
Eirik Kjos (ny), NTNUI-DG

 

 

Gry Hege Henriksen
President
Medlemsklubb: BSI - SUB
e-post - President@ndf.no


Trond Erik Backe
Visepresident
Medlemsklubb: Drammen Sportsdykkere
e-post - Visepresident@ndf.no

Helge Løvskar
Styremedlem
Medlemsklubb: Oslofjord Undervannsjakt klubb (Spearos)
E-post - helge@ndf.no

Inger-Lise Sletten
Styremedlem
Medlemsklubb: Narvik Sportsdykkerklubb
E-post - Inger.lise@ndf.no


Anniken Haaversen
Styremedlem
Medlemsklubb: Kristiansand Dykkeklubb
E-post - Anniken@ndf.no


Leif Haagensen
Styremedlem
Medlemsklubb: Ålesund Sportsdykkerklubb
E-post - Leif@ndf.no


Marius Stang Bunæs
Styremedlem
Medlemsklubb: Akkaren Sportsdykkerklubb
E-post - Marius@ndf.no

 

Lisa Aase Rokkan
Varamedlem
Medlemsklubb: Bodø Sportsdykkerklubb
E-post - Lisa@ndf.no

Bjørnar Ottesen
Varamedlem
Medlemsklubb: Hadsel Undervannsklubb
E-post - Bjornar@ndf.no

Nippon gases Antidoping Norge Hold norge rent Miljødirektoratet Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB