Norges Dykkeforbund / Nyheter / 2022 / Imponerende dugnad for miljøet i 2021
Foto: Mandal Dykkerklubb
Foto: Mandal Dykkerklubb

Imponerende dugnad for miljøet i 2021

I 2021 har 39 medlemsklubber gjennomført frivillige ryddeaksjoner i hele landet, og fjernet hele 119 tonn med marint avfall. Hurra!

Det er for sjette året på rad lagt ned en fantastisk innsats i opprydding av marin forsøpling og rapportering av spøkelseredskaper. Dykkeklubbenes ryddeaksjoner er viktige for både livet under og over vann.

Dykkeklubbene har i 2021 hentet opp 119 tonn med marint avfall

Resultatene av årets aksjoner er imponerende. I 2021 har 1 848 frivillige i 39 klubber lagt ned 11 155 dugnadstimer. Disse har ryddet hele 119 215 kg med marint avfall. I tillegg har enkelte klubber fått egne tilskudd som ikke er inkludert i disse tallene.

Tilskuddet fra Miljødirektoratet på én million kroner dekket kostnadene. Midlene ble fordelt til klubbene 21. desember 2021, og fordelingen tok utgangspunkt i det som ble rapportert inn til https://ryddenorge.no/. For én aksjon ble det utbetalt 7 500 kr, og 10 000 kr for 2+ aksjoner. I tillegg ble det fordelt ut 400 kr per frivillige som deltok.

IMG_20211205_140038-01.jpg

Foto: Sola Undervannsjakt og Fridykkerklubb

Dykkeklubbene sto i 2021 for å hente opp 80 % av spøkelsesredskapene

I 2021 hentet medlemsklubbene opp 3 339 spøkelseredskaper. Dykkeklubbene sto dermed for hele 80 % av spøkelsesredskapene som er blitt funnet og hentet opp igjen.

Skjermbilde 2022-01-06 kl. 13.50.29.png

Statistikk hentet fra: https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Tal-og-analyse/Tapte-og-funne-reiskap/Oversikt-over-tapte-og-funne-reiskap

Handelens Miljøfond dekket 750 000 kr i kostnader knyttet til rapportering av spøkelsesredskaper i appen «Fritidsfiske» fra Fiskeridirektoratet. Klubbene ble honorert med 200 kr for små spøkelsesredskaper og 400 kr for store spøkelseredskaper. Havforskningsinstituttet analyserer alle skjemaene som sendes inn slik at effekten er god både for havet, forskning og klubben.

Oppsummering av årets resultater

  • Antall frivillige: 1 848 personer
  • Antall kg: 119 215
  • Antall dugnadstimer: 11 155
  • Antall aksjoner: 128*
  • Antall rapporterte spøkelsesredskaper: 3 339

*en del aksjoner pågår gjennom hele året.

Tallene er basert på det hver enkelt klubb har rapportert inn til Norges Dykkeforbund, og rapportene er lagt inn i ryddeportalen - https://ryddenorge.no/.

Ryde 2021-12.jpg

Foto: Drøbak Undervannsklubb

Finansiering i 2021

NDF ønsker å rette en stor takk til Miljødirektoratet for støtten på én million kroner og til Handelens Miljøfond som bidro med hele 750 000 kr.

Det er også gledelig å se at en rekke klubber får egen støtte til frivillige ryddeaksjoner under vann, og mange av klubbene får støtte fra egne kommuner og fylkeskommuner til å dekke utgifter til ryddeaksjoner. Sjekk ut med egen kommune hva de kan dekke av kostnader klubben har i forbindelse med frivillige ryddeaksjoner under vann.

IMG_5324.jpg

Foto: Levanger Undervannsklubb

Hva med 2022?

Det er med stor glede at NDF kan meddele at vi har fått 10 millioner kroner i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB som skal fordeles over perioden 2022 til 2024. 

I 2022 har vi også fått et tilskudd på 650 000 kr fra Handelens Miljøfond til å dekke kostnader knyttet til rapportering av spøkelsesredskaper.

I appen «Fritidsfiske» melder man inn spøkelsesredskaper:

https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Meld-tapt-og-funnen-reiskap

I Rydde Norge melder man inn alt av marint avfall:

https://ryddenorge.no/

Vi setter stor pris på at dere bruker tagger i sosiale medier:
@norgesdykkeforbund 
@sparebankstiftelsendnb
@miljofondet
@miljodirektoratet
@marfosenteret
#ndfrydder

Vi skal fortsette å sende inn søknader slik at vi får gode frivillige aksjoner i hele landet også i året som kommer. Vi håper at våre gode samarbeidspartnere fra de siste årene blir med i 2022, og håper på en fortsatt god aktivitet for renere strand- og badesteder. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi får svar på våre søknader.

Mandal Dykkerklubb_Lundevika.jpg

Foto: Mandal Dykkerklubb

Har dere gode innspill eller spørsmål?

Vi setter stor pris på om dere tar kontakt med vår nye prosjektleder i marin forsøpling, Margret Stray-Pedersen, i forkant av planlagte dugnader eller dersom dere har gode innspill. Hun kan nås på margret.stray@nif.idrett.no og 920 777 38.

Tusen takk for fantastisk innsats for miljøet i 2021!

Nippon gases Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond