Norges Dykkeforbund / Nyheter / 2024 / Alt dere trenger å vite om ryddeåret 2024
Foto: Aleksander Nordahl
Foto: Aleksander Nordahl

Alt dere trenger å vite om ryddeåret 2024

Det unike med dere dykkere er at dere har muligheten til å rydde under overflaten, hvor forsøplingen har direkte påvirkning på livet i sjøen. Dere er i tillegg noen av svært få som fjerner de destruktive spøkelsesredskapene fra bunnen!

 

Vi hjelper dere til å hjelpe havet

I denne artikkelen har vi samlet alt du trenger å vite om ryddeåret 2024.  Målet med NDFs pågående prosjekt i kampen mot marin forsøpling, er naturligvis å fjerne mest mulig avfall fra sjøen, i tillegg til å formidle kunnskapen om marin forsøpling. 

NDF har fått midlene sine fra Sparebankstiftelsen DNB og Handelens miljøfond, som gjør oss i stand til å hjelpe dere med å hjelpe havet. Vi har dermed lagt til grunne noen føringer som honorerer ryddeinnsatsen:

 

Frivillig penger

Klubbene som holder ryddeaksjon, vil få honorar basert på hvor mange personer som deltar x antall timers aksjon. Dette beløpet vil ganges med en sum som varierer ut ifra hvor mye penger som er igjen etter utdeling av aksjonspengene. 

Det er ingen begrensning på hvor mange ryddeaksjoner klubbene kan holde, og ingen krav til antall deltakere. Jo flere personer som deltar i dugnaden og jo flere aksjoner dere holder – desto høyere honorar gis til klubben. 

Frivillige penger er ment til å dekke kostnader i forbindelse med å holde ryddeaksjon. Dvs driftskostnader som transport, drivstoff, luft til tankene, slitasje på utstyr, enkel servering og liknende. 

 • Registrere ryddeaksjonen på ryddenorge.no
 • Sende inn rapporteringsskjema til NDF innen 15. november 

Utbetalingen av aksjonspenger og frivilligpenger vil skje samtidig og utbetales én gang i året, normalt sett i slutten av desember.

 

Aksjonspenger:

Dykkeklubbene har også mulighet til bli honorert med aksjonspenger til opptil tre ryddeaksjoner. Dette beløpet er på kr 10 000,- per ryddeaksjon (potensielt kr 30 000,- i aksjonspenger).

Aksjonspenger er ment til kostnadsdekning for å engasjere flest mulig folk til marin rydding, og gjøre det hyggelig og inkluderende for alle å delta sammen med dykkerne. Så bruk pengene deretter og fortell alle om den gode innsatsen dere gjør for miljøet både over og under vann :D 

 • Registrere aksjonen på ryddenorge.no 
 • Sende inn rapporteringsskjema til NDF innen 15.november 
 • Ta bilde av gjengen som deltar på ryddeaksjon – gjerne foran klubbens banner eller foran søpla dere har funnet – og send inn til prosjektleder 
 • Om flere klubber rydder sammen, skal det kun være èn «eier» av aksjonen. Eieren tar seg av organiseringen og registreringen til ryddenorge.no. Det er kun denne klubben som får utbetalt aksjonspenger
 • Oppfordring til å kontakte lokal medier 

 

Spøkelsesredskaper

Klubbene blir honorert for innrapportering av spøkelsesredskaper til Fritidsfiske-appen. Opplysningene utgjør en viktig del i forskningen om spøkelsesfiske i Norge som utføres av Havforskningsinstituttet. Beløpet for 2024 fortsetter å være kr 400/redskap.

Merk! Redskapene som ikke rapporteres inn, blir ikke honorert.

 • Redskapene er rapportert inn i Fritidsfiske-appen, og alle opplysninger som kreves, inkl. bilde av redskapen er fylt inn
 • Det er ikke tillatt å rapportere inn samme redskap flere ganger

Utbetaling for spøkelsesredskaper skjer to ganger i året, henholdsvis i juni og januar året etter.

Foto: NDF

 

Støtteordninger til allmennyttige formål:

Om klubben ønsker å investere i utstyr eller søke støtte til større prosjekter, er det flere ordninger som støtter slike formål. Undersøk i tillegg mulighetene i din region!

Handelens miljøfond (Gjelder hele landet). Utlysninger gjennom året.

Olav Thon stiftelsen (Gjelder hele landet) Frist 31. mars og 30. september.

Sparebanken Sør (Agder, Vestfold og Telemark og Jæren). Kan søke om midler en gang i måneden

Sparebankstiftelsen DNB (Kun Østlandet. Beløp over kr 50 000 har søknadsfrist 1. april, 1. sept og 1. des). Søknad inntil 50 000 behandles fortløpende.

Sparebanken Vest (For Vestlandet og Rogaland)

Sparebankstiftelsen Nord-Norge (For Tromsø og Svalbard. Frist 15. feb, 15.aug, 15.nov)

 

Hvordan organisere en ryddeaksjon?

Det skal alltid være en aksjonsansvarlig for en ryddeaksjon. Denne personen er ansvarlig for organiseringen og gjennomføringen av aksjonen. Her er forslag til hvordan det kan organiseres:

 • Sett av en dato og start planleggingen så snart som mulig.
 • Registrer ryddeaksjonen på ryddenorge.no, og inviter gjerne andre gjennom sosiale medier. Slik bruker du Rydde 
 • Kontakt aktuelle aktører som kan bidra i aksjonen. Dette være seg:
  • Havnevesenet om dere skal rydde i en havn. Disse må informeres om planene deres, og kanskje hjelpe med tilrettelegging – husk at dere gjør dem en tjeneste.
  • Skjærgårdstjenesten. Disse kan bidra med kran om det trengs.
  • Kystvakta. Kan bistå med kran og avfallshåndtering.
 •  

 

 • Planlegg håndtering av avfallet dere finner:
  • Kommunen kan bistå med håndtering av avfall ved å sette ut kontainere på stedet som bli ryddet.
  • Om ikke kommunen kan hjelpe, kontakt den lokale avfallsordningen.
  • Ragn Sells er et privat avfallsselskap som er behjelpelige i de områdene de holder til. Oversikt over avdelingene 
 • Hold Norge Rent dekker alle utgifter klubbene har ifm avfallshåndtering, om det skulle være noen. Søk om støtte her

 • Samle alle deltakere dagen ryddeaksjonen holdes og ta en felles briefing før start. Informer blant annet om
  • hvem som er aksjonsleder og dykkeleder
  • dele inn i buddypar
  • presenter værforhold utover dagen
  • informasjon om område og begrensning av område det skal ryddes i
  • når aksjonen skal avsluttes
  • Sikkerhet skal alltid prioriteres. Utsett eller avlys aksjonen om det blir nødvendig

 • Sørg for at deltakerne har det de trenger for å bidra (hansker, ryddeposer, osv). Hold Norge Rent tilbyr også ryddeutstyr til all rydding over vann. Se hva de tilbyr gratis her 
 • Enkel servering til de frivillige. En varm gryte, bagetter, pizza? Kakeservering? Sørg for å ha kjeks/granola bar i klubbhuset. Kaffe/te og vann bør være på plass! Aksjonslederen kan gjerne delegere denne oppgaven til noen andre i klubben.

 • Inviter lokale medier! Husk at mediebransjen elsker at det skjer noe positivt i deres kommune. Disse bør dere bli på fornavn med etter første ryddeaksjon, slik at dere kan sende dem en privat melding ved neste påfunn klubben har!
 • Spre ordet! Ta bilder underveis og legg ut på sosiale medier. Dere gjør et kjempeviktig arbeid i lokalsamfunnet, og dere kan bidra til økt kunnskap om marin forsøpling og spøkelsesfiske. Hvordan skal folk ellers vite at det er et problem om de ikke selv er under vann og ser det? Dere kan dele deres opplevelser ved å stille ut avfallet for mannen i gaten å se.

Tagg innlegget med👇🏽

@sparebankstiftelsendnb
@handelensmiljofond
@miljødirektoratet
#ryddedykk

+ egen kommune og lokalavis!

 • Husk å ha det gøy! En ryddeaksjon skal ikke bare være godt for miljøet i havet, men også for miljøet i klubben og lokalsamfunnet. Dette er en ypperlig anledning til å ha det hyggelig sammen med andre som liker dykking og bryr seg om naturen vår.
 • Inviter gjerne prosjektleder for større ryddeaksjoner

Sikkerhetskurs ved ryddeaksjoner

Husk å sørge for at medlemmene som deltar på ryddeaksjon har gjennomgått NDFs sikkerhetskurs ifm ryddeaskjoner før de deltar. Her får de informasjon om hvordan en ryddeaksjon kan utføres på en sikker måte og risikofaktorer en bør være klar over. Kurset tar 40-45 min.

 

 

 

Klubb-til-klubb besøk

Dette er en flott anledning til å dykke på nye steder i Norge!

Ønsker klubben din å ryddedykke sammen med andre klubber? Utveksle erfaring sammen eller gi/få opplæring i hvordan rydde mer sikkert og effektivt? NDF kan dekke kostnadene klubben har ifm reise og enkelt opphold.

 • Skriv en kort søknad og send inn til prosjektleder
 • Søknaden må inneholde
  • Hvilken klubb dere er og hvor mange som skal reise sammen
  • Hvilken klubb dere ønsker å besøke
  • Hvilken transporttype dere benyttere dere av, og dets utgifter
  • Hvilket overnattingssted dere velger, og dets utgifter
  • Mål med besøket

Aktivitetsdag med klubben

Ønsker klubben å gjøre noe gøy sammen og samtidig gjøre noe godt for miljøet og lokalsamfunnet? Inviter til en aktivitetsdag med fokus på marin forsøpling!

Her er det kun dere og fantasien deres som setter grenser for hvordan dere vil gjøre dette. Det er stor verdi i at barn og unge vokser opp med et forhold til kysten vår og lærer om hvordan vi bedre kan ta vare på den. 

 • Leie inn biologer til å fortelle om livet i havet og hva dere finner under vann
 • Fortelle om hvordan det er å dykke/snorkle, og hvordan en kan bli en dykker
 • Servere enkel bevertning og noe varmt i koppen
 • Invitere lokale aktører som f.eks fiskeri – få dem til å lage mat?
 • Invitere skoleklasser / barnehager
 • Arrangere konkurranser/lage quiz og lodde ut premier
 • Husk alltid å invitere lokale medier til slike event!
 • Andre ideer? Send gjerne inn enkel søknad til prosjektleder
  • Søknad må inneholde hva dere ønsker å gjøre og utgifter ifm dette.

Hold oversikten i ett dokument

Med denne malen kan klubben forløpende holde oversikt over alle aksjoner og mye mer. Malen inneholder også rapporteringsskjema som NDF etterspør ved slutten av året.

Send gjerne inn dette dokumentet til prosjektleder når året er ferdig. Dette er ikke nødvendig, men hun liker å følge med på tallene og aktiviteten dere skaper i alle landets krinker og kroker. Dokumentet kan også bli et verdifullt vedlegg til søknader for klubben i fremtiden.

 

 

 

 

 

Kontakt oss!

Lurer du på noe? Ta kontakt med den ansvarlige for dette temaet i administrasjonen så hjelper vi deg!

Ida Camilla Skaar
Ida Camilla Skaar
Prosjektleder, Marin forsøpling

Marinbiolog og NDFs prosjektleder i marin forsøpling

Ryddeutstyr

Sørg for at klubben har sikret seg nok utstyr til hva som trengs til en ryddeaksjon. NDF tilbyr mye gratis utstyr til klubbene:

 • 20x løfteballonger
 • 2x boblepistol til å fylle løfteballongene med luft
 • 20x fangstnett – kan bruker til å samle avfall eller oppbevare løfteballongene i
 • 2x kniver med tagg
 • 3x heveutstyr
 • 3x ryddesekker
 • 10x neoprenhanske (Obs! Forbeholdt fridykkere)
 • Banner med dykkeklubbens navn med teksten «Her rydder vi havbunnen»

Bestill her 

Nippon gases Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond