Norges Dykkeforbund / Nyheter / 2024 / Vil du være med å påvirke fremtiden for din undervannsgren? Bli med i utvalget!
Foto: Aleksander Nordahl, ettpust.no
Foto: Aleksander Nordahl, ettpust.no

Vil du være med å påvirke fremtiden for din undervannsgren? Bli med i utvalget!

Norges Dykkeforbund søker etter nye medlemmer til våre utvalg i undervannsjakt, undervannsfoto/film og apnea. I tillegg oppretter vi nye et nytt utvalg: inkluderingsutvalget. Meld din interesse for å sitte i utvalg her! 

Utvalgene er NDF sitt faglige organ innenfor hvert område. Utvalgene behandler saker knyttet til sitt område, for idrettene våre vil utvalget revidere regelverk knyttet til idretten og har mandat til å foreslå og iverksette nye prosjekter med forankring i NDF sin virksomhetsplan og i henhold til NDF sitt budsjett.

Utvalgene består gjerne av 3-5 medlemmer, disse utnevnes av forbundsstyret. Det er forbundsstyret som oppnevner og oppløser utvalg innenfor den gjeldende Dykketingperioden. Utvalg kan opprettes og nedlegges i løpet av perioden dersom oppgaven utvalget hadde er løst, eller forbundsstyret bestemmer det. Uansett blir alle eksisterende utvalg formelt oppløst ved Dykketinget og valg av nytt forbundsstyre.

Utvalgene har vanligvis møter 6-8 ganger i året, men dette er opp til utvalgene selv å styre. Minst ett av møtene skal være fysisk. De resterende møtene holdes digitalt ved bruk av Teams. Det forventes at du som medlem i et utvalg gjør en innsats mellom møtene, i tillegg til at du bidrar aktivt når det er arrangementer som ditt utvalg arrangerer.

NDF har som mål at utvalgene skal være godt balansert, både med tanke på erfaring, kjønn, alder og geografisk spredning. Det er viktig at utvalgene arbeider godt sammen og at organisasjonsnormene og virksomhetsplanen er utgangspunkt for all aktivitet i utvalgene og de arrangementer som utvalgene iverksetter

 

Utvalg for idrettsgrenene 

Utvalgene i undervannsjakt, undervannsfoto/film og apnea

Utvalget for undervannsrugby har allerede gjennomgått en egen prosess for valg av nye utvalgsmedlemmer.

Utvalgene for idrettsgrenene i NDF skal aktivt arbeide med oppdatering av regelverk og håndbøker for sine konkurransegrener, i tillegg til å behandle saker som kommer inn til utvalgene fra utøvere eller andre.

I samarbeid med administrasjonen har utvalgene ansvar for:

 • Sesongens terminliste
 • Bidra til å skaffe arrangører til sesongens konkurranser
 • Støtte opp arrangørene før og under mesterskap.
 • Fokus på bredde og rekrutteringen (for å få frem fremtidens utøvere)

For å kunne sitte i utvalget må du:

 • Være medlem i en dykkeklubb under NDF 
 • Ha god kjennskap til idrettsgrenen, regelverket og organisering av grenen
 • Ha god kjennskap til klubbene, utøverne og miljøet rundt grenen 
 • Ha engasjement for bredde og rekruttering til grenen
 • Ha tid og lyst til å bistå NDF i arbeidet med sin gren
Meld din interesse for å sitte i et idrettsutvalg innen 11.august

 

 

Inkluderingsutvalget

Det nye inkluderingsutvalget skal med utgangspunkt i virksomhetsplanen arbeide aktivt for å utvikle NDF som en mer inkluderende organisasjon som gjenspeiler samfunnet når det gjelder kultur, etnisitet, kjønn, seksuell orientering, alder funksjonsvariasjoner, religion med mer.

For å kunne sitte i utvalget må du:

 • Være medlem i en dykkeklubb tilsluttet NDF
 • Engasjement for inkludering, mangfold og likestilling
 • Ha kunnskap om inkludering og integreringsspørsmål
 • Ha tid og lyst til å bistå NDF i inkluderingsarbeide
 • Inkluderingsutvalget bør bestå av personer med ulike bakgrunn, alder og erfaring
Meld din interesse for å sitte i inkluderingsutvalget innen 11.august

 

Kontakt oss!

Lurer du på noe? Ta kontakt med den ansvarlige for dette temaet i administrasjonen så hjelper vi deg!

Inez Santos Aase
Inez Santos Aase
Idrettskonsulent

E-post: inez@nif.idrett.no

Ansvarsområder: Rekruttering og breddeidrett, klubbutvikling, ungdomsprosjekter og paraidrett. Fridykking og undervannsjakt.

Nora Menous Jordbru
Nora Menous Jordbru
Idrettskonsulent

Nora er i permisjon frem til 5. mai 2025. Ta kontakt dykking@nif.idrett eller 21 02 90 90 ved henvendelser. 

E-post: nora@nif.idrett.no

Ansvarsområder: Konkurranser (undervannsrugby, foto & film, apnea), samordnet rapportering, antidoping

Nippon gases Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond