Norges Dykkeforbund / Nyheter / 2024 / Spillemidler for utstyr: Søk nå!
Foto: Norges Dykkeforbund
Foto: Norges Dykkeforbund

Spillemidler for utstyr: Søk nå!

I år skal Norges Idrettsforbund fordele totalt 36 millioner kroner. Dette er samme beløp som ble fordelt i forrige søknadsrunde. Ordningen er finansiert via spillemidlene som kommer fra overskuddet til Norsk Tipping.

Siden oppstarten i 2003 har NDFs medlemsklubber mottatt nesten 15 millioner kroner gjennom denne ordningen.

Søknadsfrist for utstyr kjøpt i 2023 er 6. mars 2024

Søknader levert etter fristen blir avist. Vi oppfordrer klubbene til å søke i god tid. Søknader med manglende opplysninger eller ufullstendige søknader vil bli returnert. Det er derfor viktig å søke i god tid før fristen slik at en har tid til å utbedre søknaden dersom den returneres. 

Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin, hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler». Man benytter samme brukernavn og passord som man ellers bruker i Min idrett. Søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler». Sjekk ut veilederen her

Personer med følgende funksjoner registrert i SportsAdmin har tilgang til søknadsskjemaet:

 • Særidrettsgrupper: Leder, daglig leder, adm. leder og org.ansvarlig KL/BL. Særidrettsgrupper: Leder, daglig leder, adm. leder og org.ansvarlig KL/BL. 
 • Idrettsskoler: Leder og org.ansvarlig KL/BL

Det er ikke mulig å sende inn søknaden to ganger! Sørg derfor for at søknaden er fullstendig før den sendes. Husk at søknaden sendes på vegne av hele særidrettsgruppen/idrettskolen med alle underliggende grener. Kopi av fakturaer som ligger til grunn for søknaden skal lastes opp og legges ved søknaden. 

Hva kan det søkes på?

Det er fastsatt hvilket utstyr klubbene kan få etterbetalt støtte til. Utstyret må ha en innkjøpspris på minimum 10 000 kroner. Brukt utstyr må ha en minimum innkjøpspris på 150 000,- for å bli vurdert. Godkjent utstyr for dykkeklubbene er per i dag:

 • Kompressoranlegg
 • Båt/motor til sikringsbåt
 • Oksygenterapiutstyr
 • Fridykkerdrakt (komplett klubbsett for barn og unge)
 • Junior våtdrakter
 • Junior tørrdrakter
 • ABC-utstyr
 • Sportsdykkerutstyr for barn (klubbpakke)
 • Redningsgrind
 • Mål for undervannsrugby

Hvem kan søke?

Det er fritt fram for alle klubber å søke, eneste kriterium er at medlemskontingenten til NDF er betalt. Sammen med søknaden lastes det opp vedlegg som faktura og betalings dokumentasjon.

 

Retningslinjer 2023 Les mer om ordningen på Norges Idrettsforbund sine sider

 

Kontaktperson NDF
Gunnar Midtgaard
Gunnar.midtgaard@nif.idrett.no

Kontakt oss!

Lurer du på noe? Ta kontakt med den ansvarlige for dette temaet i administrasjonen så hjelper vi deg!

Gunnar Midtgaard
Gunnar Midtgaard
Idrettskonsulent

E-post: gunnar.midtgaard@nif.idrett.no

Ansvarsområder: Klubbutvikling og trenerløypa, sertifikater, instruktørmateriell og spillemidler til utstyr, utdanning, kursmateriell.

Nippon gases Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond