Invitasjon til NM i UVR 2019

Norges Dykkeforbund i samarbeid med Stavanger Undervannsgruppe og Egersund Undervannsklubb ønsker velkommen til NM 2019!


Foto: Rune Edvin Haldorsen

Sted: Stavanger svømmehall
Dato: 28. - 30. juni 2019
Påmeldingsfrist: Torsdag 30. mai 2019 (Avmelding / påmelding snarest mulig er ønskelig)
Lagledermøte: Fredag 28. juni kl.1600 i Stavanger Svømmehall (Obligatorisk)
Klasser: Herre og dame
 
Kvalifiserte lag
Herrer: Molde UVK, Akkaren SDK, Egersund UVK, BSI-Boblen, Ålesund SDK, Sandefjord DK
Damer: Akkaren SDK, BSI-Boblen, TSI-Surk, Egersund UVK

Regelverk
CMAS internasjonale regler med følgende unntak: Forkortet spilletid, forkortet pausetid, endrede sluttspillregler. Alle deltakere må ha betalt spillerlisens for 2019
 
Lisenser
Den enkelte klubb plikter å påse at samtlige spillere som skal delta på arrangementet har gyldig medlemskap i klubben de skal spille for, og at de har gyldig spillerlisens for vedkommende klubb. Kontroll vil bli gjennomført i løpet av arrangementet.


Alle lagledere skal på lagledermøtet levere gyldige lagoppstillinger over spillere som skal benyttes i mesterskapet. 


NB! – Alle må ha gyldig spillerlisens for 2019. Sjekk dette med engang. 
 
Påmelding
Som bindende påmelding gjelder innbetalt startkontingent på kr. 2500,-, samt registrering av en kontaktperson for det aktuelle laget med navn, telefonnummer, e-postadresse og informasjon om lagets dommersituasjon. Dersom et lag ikke møter opp, uavhengig av årsak, mister laget hele startkontingent. Innbetaling av startkontingent er altså en bindende påmelding, og det er ingen angrefrist.

Ved påmelding må det meldes inn hvem som deltar på lagledermøtet med navn og kontaktinformasjon.
 
Påmeldingsavgift
Denne betales nå via NDF sin nettbutikk ved bruk av Visa eller MasterCard.

Link til betaling


Skriv inn antall lag og trykk på ”Kjøp”. Gå deretter til handlekurven, her fyller dere ut relevant info. Under merknad fører dere opp klubbnavn og antall lag. Fortsett deretter for å bekrefte ordren og betale.


Husk også å sende en e-post til Stian Olsen i administrasjonen, Stian.Olsen@nif.idrett.no om hvilke lag som er påmeldt, kontaktperson, dommersituasjon, helsepersonell i lagene og hvem som stiller på lagledermøtet.  Samt send inn klubbens logo, denne skal brukes til arenadekorasjon. 


Dommere
Det er krav til alle lag om å stille med 1 dommer. Dommere som ikke møter til oppsatt dømming får en bot på kr. 500,- pr. kamp som faktureres den klubben denne dommeren representerer.
 
Protest
Protest skal leveres inn til sekretariatet senest 30 minutter etter at den aktuelle kampen er avsluttet. Protestgebyr er kr. 500,- Protestgebyret tilbakebetales dersom protesten tas til følge.
 
Overnatting

Se her for overnattingsalternativer - https://ndf.no/Overnatting-under-NM-i-UVR
Husk å gi beskjed om at dere er i Norges Dykkeforbund. Da får dere idrettsavtalen som det henvises til.


Spillerdrakt

Vi minner om kravet for spillerdrakt - https://ndf.no/Retningslinjer-for-klubbdrakter


Lagoppsett / kampprogram / spillertropp


Kampoppsett finner du her


Alle lag må innen 30. mai sende inn spillertropp med maks 18 navn, men det er kun 15 av disse som kan delta i NM.
 
Kontaktperson for arrangementet

Administrasjonen

Stian Olsen

dykking@nif.idrett.no

21029744


Utvalget

Marius Bunæs

mabunæs@gmail.com

40608872


[Tilbake]

 Makeweb CMS