Norges Dykkeforbund / Nyheter / 2022 / Status ryddevåren 2022
HUMMER I NØD: En hummer hadde viklet seg inn i et fiskesnøre. Foto: Norges Dykkeforbund
HUMMER I NØD: En hummer hadde viklet seg inn i et fiskesnøre. Foto: Norges Dykkeforbund

Status ryddevåren 2022

Dykkeklubbenes ryddeaksjoner er viktige for både livet under og over vann. Flere klubber har i år vunnet priser for sin dugnadsinnsats, samt skapt engasjement lokalt og nasjonalt.

MARFO (Senter mot marin forsøpling), Sparebankstiftelsen DNB og Handelens Miljøfond dekker kostnader knyttet til ryddeaksjoner, utstyr og rapportering av spøkelsesredskaper.

Rapporterte ryddeaksjoner

  • 89 registrerte aksjoner
  • 577 frivillige
  • 43 292 kg

Funfact: I ryddenorge.no er det registrert to single sko, mon tro om Tønsberg Dykkeklubb fant den ene 👢, og Orkla Undervannsklubb fant den andre 👡.

Det er kun aksjoner som er tilknyttet Norges Dykkeforbund som blir registrert. Det kan mangle noe data på grunn av oppdatering hos ryddenorge.no.

I november fyller klubbene inn et skjema for å få refundert kostnader knyttet til ryddeaksjoner. Kostnadene blir dekket av MARFO og Sparebankstiftelsen DNB.

Her melder klubbene inn ryddeaksjoner: https://ryddenorge.no/aksjon/opprett

Rapporterte spøkelsesredskaper

  • 1470 rapporterte spøkelsesredskaper
  • Dykkeklubbene har hittil i år stått for 80% av spøkelsesredskapene som er blitt funnet av frivillige aktører.

Kostnader knyttet til rapportering av spøkelsesredskaper er sendt, og er basert på det som er rapportert i Fritidsfiske-appen. Kostnadene ble dekket med støtte fra Handelens Miljøfond og Sparebankstiftelsen DNB.

Her rapporterer klubbene spøkelsesredskaper: https://express.adobe.com/page/MtyjlKCjtV7kv/

Kilde: https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Tal-og-analyse/Tapte-og-funne-reiskap/Oversikt-over-tapte-og-funne-reiskap

Strandryddeuka: «Vi rydder under vann 18. september!»

I år er det frivillighetens år, og den nasjonale ryddedugnaden «Strandryddeuka» avholdes 9. – 18. september. 

Den siste dagen av Strandryddeuka, søndag 18. september, heter «Vi rydder under vann». Dette er en gyllen mulighet for klubbene til å sette fokus på marin forsøpling. Mer informasjon om dagen kommer 🤿

Ryddeutstyr

Her kan man bestille utstyr. Det er tomt for løfteballonger og fangstnett, men nye er allerede under transport.

picture-1.jpg

Mangler din klubb banner? Her kan dere bestille.

Minner om dette (se spesielt avsnittet om dugnad): https://www.arbeidstilsynet.no/tema/dykking/regelverket-for-dykking/?fbclid=IwAR3WZU6nzu2sbj5Uj-Ay3pBsXRrl0hiEHodXoavAua7Os2q4rYwFEv7JXK0#Kravtilplanleggingogorganisering

Foreløpig arbeidsgruppe marin forsøpling 

Helge Løvskar, Øystein Rui Kristoffersen, Lisa Aase Rokkan, Margret Stray-Pedersen og Gunnar Midtgaard har dannet en foreløpig marin forsøpling arbeidsgruppe.

Ryddesamling

Det blir en felles digital samling onsdag den 17. august kl. 19:00-20:00. Innkalling blir sendt på e-post.

Her kan du lese enda mer om klubbenes ryddeaksjoner.

Gooood sommer! ☀️

Nippon gases Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond