Norges Dykkeforbund / Nyheter / Arkiv / Rapportering av ryddeaksjoner 2018
picture-2.jpg

Rapportering av ryddeaksjoner 2018

Klubber som har gjennomført ryddedugnad i 2018 må fylle ut rapporteringsskjema og sende inn til NDF på dykking@nif.idrett.no innen 15. november.

Forbundsstyret vil godkjenne fordeling av gaven på styremøte i slutten av november. Pengene vil være på klubbkontoen før nyttår. Husk korrekt kontonummer!

Husk også at alle aksjoner skal være registreres i ryddeportalen til Hold Norge Rent, og at funn også må registreres etter aksjonen.

Har dere hatt utgifter til levering av søppel kan dere søke på refusjonsordningen.

Nippon gases Antidoping Norge Hold norge rent Miljødirektoratet Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB