Norges Dykkeforbund / Nyheter / Arkiv / Tildeling av gave fra Sparebankstiftelsen DNB
ndf.no.jpeg

Tildeling av gave fra Sparebankstiftelsen DNB

Gaven på 6 millioner som NDF fikk fra Sparebankstiftelsen DNB, skal gå til ryddeutstyr for å fjerne søppel under vann, samt til aktivitet og utstyr som klubbene trenger. Foto: Ægir Dykkerklubb.
Vi har kjøpt inn utstyr for å ta opp spøkelsesredskap fra Dacon, og en bag med slikt utstyr er sendt ut til de klubbene som har ønsket en slik. En million av gaven er dessuten satt av til rapportering av spøkelseredskap til Havforskningsinstituttet - les artikkel

Vi søkte Miljødirektoratet om mer midler til rapportering av spøkelsesredskap, men denne søknaden ble ikke innvilget - les artikkel. Vi setter derfor et tak på 200 teinerapporter per klubb, slik at midlene blir fordelt på flere klubber. 

Vi ba klubbene om søknader til å gjennomføre ryddeaksjoner innen 15. februar - les artikkel. Alle som søkte ble invitert til kickoff for å gå igjennom regelverk og medtodikk. 50 klubber er påmeldte og det er satt strek for deltagelse i 2016. De klubbene som er påmeldt må signere og sende inn «Avtale om maritim rydding» som de har fått tilsendt, og vil da få en gave fra NDF på kr. 10.000,-. En halv million deles dermed ut i gave til klubbene nå, og en million deles ut på slutten av året etter at vi har mottatt rapportering. Det samme vil skje i 2017.

Klubbene må registrere sine dugnader i portalen til Hold Norge Rent og senere søke om refusjon av utgifter gjennom «Refusjonsordningen for marint avfall»

Det er også kjøpt inn utstyr til klubbene for å gjennomføre større ryddedugnader. Klubbene som er påmeldte kan bestille dette utstyret i nettbutikken til NDF.
 
Kontaktperson:
Sølve Stubberud
solve.stubberud@nif.idrett.no
Nippon gases Antidoping Norge Hold norge rent Miljødirektoratet Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB