Norges Dykkeforbund / Nyheter / 2022 / Høring om test av ny organisering/gjennomføring av Norgesserien i undervannsrugby

Høring om test av ny organisering/gjennomføring av Norgesserien i undervannsrugby

Utvalget i undervannsrugby ser med bekymring på rekrutteringssituasjonen i norsk undervannsrugby. Vi vurderer en rekke tiltak for å øke antall aktive undervannsrugbyspillere og antall lag som deltar i Norgesserien. Ett av forslagene våre for å øke aktiviteten gjelder organiseringen av Norgesserien, og hvordan vi kan gjøre denne mer tilgjengelig for flere lag.

Per i dag har vi et meget høyt, internasjonalt nivå på de beste lagene i Norgesserien. Samtidig spiller det en rekke lag i samme serie uten høye ambisjoner og prestasjonsnivå. Vi har fått flere tilbakemeldinger om at den store nivåforskjellen i serien er lite tilfredsstillende og ikke motiverende for lagene. Kamper med differanse opp mot 20 – 0 har liten verdi, både for vinner- og taperlaget. Slik vi ser det, vil Norgesserien være tjent med at vi deler herrelagene i to, separate serier. 

 

Vi ønsker en regelendring der herrelagene blir delt opp i «Serie A» og «Serie B». Lagene kan selv velge hvilken serie de skal delta i på hver enkelt serierunde, og det blir ikke spilt om opprykk og nedrykk mellom seriene. De lagene som ønsker hurtig spill på høyt nivå, med tøffe dueller og fysisk sterke utøvere, melder seg på i «Serie A». Mens de lagene som ønsker et litt roligere spill, og ikke ønsker å konkurrere på internasjonalt nivå, melder seg på i «Serie B». Vi tror at en slik ordning vil gjøre terskelen mye lavere for nye lag til å melde seg på i Norgesserien. Dersom det er mindre enn tre påmeldte lag i en klasse, må alle lagene må spille «Serie A».

 

Når det gjelder poengfordeling, ser vi for oss at vi holder på «Regler for poenggivning i NS» fra Konkurransehåndbok i undervannsrugby, s. 18. Lagene i «Serie A» får poeng som 1. plass, 2. plass, 3. plass osv., mens lagene i «Serie B» fortsetter på poengskalaen etter lagene i «Serie A». Det vil si at dersom det er fire lag i «Serie A» og fire lag i «Serie B», vil lagene i «Serie A» få poeng for 1. – 4. plass og lagene i «Serie B» vil få poeng for 5. -8. plass. 

 

Utvalget foreslår å teste ut denne ideen i de resterende Norgesserierundene denne sesongen, før vi formulerer og kommer med forslag til en endelig regelendring før sesongen 23/24. 

 

Utvalget ber om din/klubbens tilbakemelding på forslaget. Om du har innsigelser mot forslaget er det viktig at vi hører fra deg skriftlig innen 9.12.2022. Om vi ikke hører fra dere vil det tolkes som at du støtter vårt forslag.

 

Tilbakemeldinger kan sendes til nora@nif.idrett.no

Kontakt oss!

Lurer du på noe? Ta kontakt med den ansvarlige for dette temaet i administrasjonen så hjelper vi deg!

Nora Menous Jordbru
Nora Menous Jordbru
Idrettskonsulent

E-post: nora@nif.idrett.no

Ansvarsområder: Konkurranser (undervannsrugby, foto & film, apnea), samordnet rapportering, antidoping, prosjekter. 

Nippon gases Antidoping Norge Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO