Norges Dykkeforbund / Nyheter / Arkiv / Frivillige ryddeaksjoner 2021
picture-1.jpg

Frivillige ryddeaksjoner 2021

Norges Dykkeforbund har i år fått midler fra Miljødirektoratet og Handelens Miljøfond til å bidra med rehabilitering av marint liv, samt bidra til renere miljø på attraktive friluftsområder og dykkesteder. Les mer hva din klubb kan gjøre for miljøet.

Rapportering av spøkelsesredskaper i 2021

Norges Dykkeforbund har fått et tilskudd på 750 000kr fra Handelens Miljøfond til å dekke kostnader knyttet til rapportering av spøkelsesredskaper i 2021. Vi er veldig glade for at HMF ønsker å støtte rapporteringer av spøkelsesredskaper fra dykkeklubber gjennom appen "Fritidsfiske» som er utviklet av Fiskeridirektoratet. Havforskningsinstituttet vil analysere alle skjemaene som sendes inn slik at effekten er gode både for havet, forskning og klubben.

Les mer om appen her - https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Meld-tapt-og-funnen-reiskap


Det er viktig at alle som rapporterer benytter seg av nyeste versjon av appen slik at rapporteringen er tilgjengelig i den nyeste oversikten. Før du rapporterer bør du derfor se i Googel Play eller App Store om du har nyeste versjon. Se mer informasjon i lenken over.

Statistikk over rapporterte redskaper finnes her - Oversikt over tapte og funne reiskap (fiskeridir.no)

Steinar Monsen 3.jpg

Foto: Steinar Monsen

I år er siste frist for å rapportere spøkelsesredskaper 1. desember. Rapporter som er sendt inn i perioden 01.01 til 31.07 vil bli utbetalt i august, mens rapporter gjort fra 01.08 til 01.12 vil bli utbetalt i desember. Utbetalingen går til klubbens registrerte konto i sportsadmin. I år kommer vil vi utbetale 150kr for de som har rapportert små teiner og 300kr for de som har rapportert store teiner eller andre spøkelsesredskaper.
  
Fantastisk innsats for miljøet i 2020 - https://ndf.no/Forside/Fantastisk-innsats-for-miljoet-i-2020

Andre frivillige ryddeaksjoner i 2021

I år har vi fått en millioner kroner fra Miljødirektoratet som skal gå til å dekke kostnader i forbindelse med frivillige ryddeaksjoner. Alle aksjoner skal rapporteres i ryddeportalen - ryddenorge. Det er spesielt viktig å merke seg at hver enkelt klubb må opprette en bruker og knytte denne til Norges Dykkeforbund slik at vi kan se dato som meldes inn. Det er viktig at all plast klubben rapporterer må legges inn i de ulike kategoriene i ryddeportalen.   


Ryddeportalen - https://ryddenorge.no/


Hvordan benytte seg av ryddeportalen? Se film her - https://www.marintmiljo.no/artikkel/slik-bruker-du-rydde/

Hemne DK.jpg

Foto: Hemne Dykkerklubb

I midten av november sender vi ut et skjema til alle klubber som har registrert sine frivillige aksjoner i ryddeportalen. Fristen for rapportering vil være 1. desember. Det er viktig å merke seg fristen slik at dere i klubb kan få dekket de kostnadene som blir. Det legges opp til å benytte samme utregning som tidligere år med tanke på antall frivillige aksjoner, frivillige og benyttet utstyr.

Arendal_Geir2.jpg

Foto: Geir Eliassen

Husk at dere kostnadsfritt kan bestille ryddeutstyr i vår nettbutikk (kun 79kr i porto). Vi har pr. dags dato nok utstyr til rydding og fangsnett, men må begrense antall løfteballonger vi sender ut - Ryddeaksjoner - Norges Dykkeforbund (ndf.no)

Løfteballong 2020.jpg

Kontaktperson
Stian Olsen Kaiander
Generalsekretær
Norges Dykkeforbund
92207271
Stian.olsen@nif.idrett.no

Nippon gases Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond