Rapportering av ryddeaksjoner 2017

Klubber som har gjennomført ryddedugnad i 2017 må fylle ut rapporteringsskjema og sende inn til NDF på dykking@nif.idrett.no innen 15. november.


Har klubben gjennomført flere dugnader må det fylles ut en rapport per ryddeaksjon og nummerere dugnadene i feltet «Klubbens aksjon nr.». 

Forbundsstyret vil godkjenne fordeling av gaven på styremøte i begynnelsen av desember. Pengene vil være på klubbkontoen før nyttår. Husk korrekt kontonummer!


Husk også at alle aksjoner skal være registreres i ryddeportalen til Hold Norge Rent, og at funn også må registreres etter aksjonen.


Har dere hatt utgifter til levering av søppel kan dere søke på refusjonsordningen.


Kontaktperson
Sølve Stubberud
dykking@nif.idrett.no


Tips en venn
Tips en venn
[Tilbake]

 Makeweb CMS