Utvalg for kulturminner under vann

Hva kan Utvalg for kulturminner under vann (UKUV) bistå med? Her er en presentasjon av UKUVs gjøremål.

Utvalgets hovedmandat er å legge til rette for emnekurs innen fagområdet samt utvikle fadderordningen for vrak.

Utvalget er NDFs fagkontakt mot overordnede myndigheter. UKUV arbeider for å opprettholde kontakten mellom klubbene og forvaltningsmuseene – nøkkel til suksess er samarbeid.

 

Fadderordning
UKUV opprettet fadderskapsordningen som et prøveprosjekt i 2005. Intensjonen er å stimulere klubbene til å ha en aktiv holdning til å passe på de vrakene som ligger i deres nærområde. Hensikten er å observere og dokumentere.

 

Norsk maritimt museum skilter et vrak - Farsund Undervannsklubb er faddere.  


Kulturminneloven
Det er viktig å sikre vår felles arv og sørge for at dykkere respekterer lovgivningen. Det er viktig å vite hva som blir borte og hvordan ting blir borte.

 

Kunnskap om materialers nedbrytning, naturlig erosjon og oversikt over hva som faktisk blir fjernet på vrakene er en del av det som blir avdekket av fadderskapsordningen. Prinsippet er basert på avviksrapportering hvor intervallene kan variere fra vrak til vrak.

Fokus på mindre gjenstander kontra større gjenstander – av og til må man telle.

UKUV er behjelpelig med håndtering av dokumentasjon ved nye funn.

Kurs i marin arkeologi tar for seg både materiallære, skipskonstruksjoner, oppmålingsteknikker og observasjonsteknikker.

Foto: Farsund Undervannsklubb.

Kontaktperson:
Venke Moe
moe@sms-as.no

 

Tips en venn
Tips en venn
[Tilbake]

 Makeweb CMS