Brukerstøtte e-læring

Her finner du brukerstøtte for NDFs tilgjengelige kurs på e-læringsplattformen Moodle.


Her ligger en innføring i verktøyet for instruktørene som ønsker å ta i bruk dette.


Illustrasjon: Bilde fra CMAS* E-læring.

 


Kontaktperson brukerstøtte:
Stian Olsen
Stian.olsen@nif.idrett.no

 

 

 

 

 Makeweb CMS