Episode 68-72

For å kunne lære mer av de dykkene hvor det oppstår problemer, og hvor dykkeren selv kan fortelle hva som skjedde, legger vi her ut episodeskjema hvor hendelsen er beskrevet.


72. Trykkfallssyke


Fire dykkere skulle i vannet sammen på nytt sted. Dykker A og B dykket sammen til 39 meter med 49 minutter total dykketid. Dykker C og D hadde et grunnere og kortere dykk. Under dekompresjon kjenner dykker A ubehag i nakken, men tror dette skyldes anstrengelser under påkledning.

Etter dykket blir nakken verre og han føler seg uvel og ber om at de kjører båten til land. Tilstanden forverres underveis og han begynner å miste følelsen i armer og bein. Personen og kravler ut av båten og opp på kai når de kommer til land. 

Dykker C ringer nødtelefon mens dykker B kjører for å hente O2-koffert. Etter noen minutter på land mister dykker A puls og respirasjon. Dykker D starter hjerte- og lungeredning. Dette fortsetter i 2-3 minutter til ambulanse er på stedet og tar over. Pasienten blir gitt adrenalin og ambulansepersonellet får gang på hjertet (etter 9 min stans) igjen ved hjelp av hjertestarter. Helikopter ankommer og frakter pasienten til sykehus for trykkammerbehandling. Etter 5 døgn på sykehus og 6 trykkammerbehandlinger blir han utskrevet uten varige men. Det ble konstatert at dykkeren fikk trykkfallsyke med boble i en av nakkevirvlene, det ble også påvist bobler i blodet og i hodet. Dykkeren har fått påvist arytmisk hjerteflimmer og hull i hjerteveggen mellom høyre og venstre side (PFO). Dette har mest sannsynlig vært en medvirkende årsak til trykkfallsyken da blodsirkulasjonen har vært redusert.

Egne forslag til forbedringer

  • Ikke dykke med redusert allmenntilstand
  • Legge inn større sikkerhetsmargin på computer
  • Planlegge maks dybde/tid i en tidligere fase, slik at det kan brukes optimal gassblanding under dykk og deko
  • Opprette tiltak slik at oksygenkoffert alltid er med på tur


71. Ukontrollert oppstigning


Dykket ble gjennomført rolig og greit i cirka 30 minutter. Maksimal dybde var 22 meter. Da paret skal gå opp til sikkerhetsstoppen fra 10 meter klarer ikke dykker A stoppe, og forsetter til overflaten.Vedkommende går så ned igjen til dykker B og forsetter dykket i ca. 10 minutter. 

Etter dykket klager dykker A på kløe og smerte i skulderen. Det blir gitt oksygen i omtrent 30 minutter. Dykkeren følte seg varm i skulderen og kontaktet 113. 113 ga beskjed om å oppsøke legevakt. Der ble det i samråd med dykkelegen bestemt behandling i trykkammer. En nevrologisk undersøkelse viste at det også var cerebral bends (hjerne) med i bildet. Det ble konkludert med at dette var en alvorlig hendelse. Etter behandlingen i trykkammer ble dykkeren friskmeldt. 


70. Kontakt med påhengsmotoren


Under henting av dykkere fra båt i moderat sjø 1-2 meters bølgehøyde, kom foten til en av dykkerne i kontakt med påhengsmotoren. 

Motoren gikk forover på tomgang for å holde avdriften og baugen opp mot vinden og bølgene. Foten var kun i kontakt med finnen nederst på motoren, kun 15-20 cm fra propellen.

Ingen skade ved dette tilfellet, men omfanget ved en eventuell hendelse har stor konsekvens. Klubben vil gå til montering av propellbeskytter. Dette hindrer at dykkere i vannet kan komme inn i propellen. 


69. Stresset med utstyret


Dykker B følte at han brukte lang tid på å kle seg, så han stresset med å få ferdig utstyret og bli klar for å dykke. Når begge var kledd, ble dykkeruten gjennomgått og utstyret ble sjekket.

Begge dykkerne gikk ut i vannet og fulgte hverandre nedover. Ved 15 meter ga dykker B signal om at noe ikke var greit. Dykker A svømte da bort til dykker B som hadde begynt å gå oppover. Dykker B virket forvirret, så de holdt fysisk kontakt til de var på cirka 10 meter. Der stoppet dykker B siden han følte seg bedre. Etter en pause her signaliserte dykker B at han følte seg OK, og ønsket å fortsette dykket. Paret gjennomførte dykket uten at det oppstod noe uventet.

Etter dykket snakket de sammen om hva som skjedde, og hvorfor det skjedde. Dykker B fortalte at han følte han holdt på å besvime, og var helt desorientert. Han hadde lest mye om sparepusting for å forlenge tiden under vann. Han mente han ikke bevisst hadde pustet for å spare på luften, men kunne ikke utelukke det. Paret ble enige om at hendelsen mest sannsynlig oppstod fordi han var stresset før dykket, og ikke pustet riktig under starten på dykket. Han har hatt flere dykk etter dette og med vanlig pusting har det ikke oppstått flere slike hendelser.

68. Tungt å puste

Dykker 1 skal gjennomføre sitt første dykk på 3 måneder, siste dykk var under varme forhold. Alt utstyr må justeres til kalde farvann igjen. Ved montering av utstyr, så lekker begge andretrinnene. En rutinert dykker i klubben viser et triks med å slakke litt på purge-knappen for å få stoppe lekkasjen.


Umiddelbart i vannet merker Dykker 1 en lekkasje i tørrdrakten. Vedkommende informerer meddykkere via håndsignaler, men velger å gjennomføre dykket med lekkasje.

Dykket begynner rolig med noe fotografering og svømming langs en fjellvegg. Etter rundt 15-20 minutter skal laget krysse åpne vanmasser for å finne «Grillholmen». Kryssingen skjer på rundt 25-30 meters dybde. Etter noen minutter med svømming ute i åpne vannmasser uten noen referanser, så merker Dykker 1 at det blir tyngre å puste. Vedkommende prøver da å justere litt på andretrinnet, uten noen spesiell respons. Økt stressnivå fører da til økt pustefrekvens og en forverring av problemet. Dykker 1 bytter over til backupventil og bruker lykten til å slå på flaskesettet for å signalisere til meddykkerne at det er oppstått problemer. Dykekr 1 også at pusteventil nummer 2 ikke gir nok luft. Pustefrekvensen øker vesentlig. Etter det som virker som en evighet, blir de andre dykkerene oppmerksom og dykker 2 kommer svømmende bort og donerer sin primærventil (langslange).

Dykker 1 er nå ganske bra panikkslagen og har bare et fokus, komme seg opp til overflaten. Dykker 1 signaliserer «opp-signal» og dropper blybeltet. Dykker 2 blir da med opp mot overflaten, men har ikke mulighet til å følge samme oppstigningshastighet som dykker 1 med droppet blybelte. Dykker 1 og Dykker 2 mister kontakten på rundt 10-15 meters dybde. Sikten er dårlig på grunn av dykkernes egne bobler som de har tatt igjen. Dykker 1 svelger litt vann, men klarer seg ellers bra. Dykker 3 har observert problemene, og velger å ta en litt roligere oppstigning og møter Dykker 1 og Dykker 2 på overflaten etter omtrent 2 minutter.Dykker 1 er kald og stresset og vil til land fortest mulig. Det er fortsatt mer enn 20 minutter til avtalt henting med RIB, så det gjøres forsøk på å få kontakt ved hjelp av Dykker 1 sin fløyte. Dykker 3 blir værende og prøve å signalisere til transport med bøye og lydsignaler. Dykker 3 svømmer et stykke fra land med bøyen for å være synlig for båtfører. Etter en tid kommer RIB (før avtalt tid).

Dykker 1 går ombord i RIB, mens Dykker 2 og 3 blir igjen for å gjennomføre utelatt sikkerhetsstopp. De hentes av RIB.
Tips en venn
Tips en venn

 Makeweb CMS