Startlisens

For å kunne delta i en konkurransegren approbert av Norges Dykkeforbund, må utøverne ha startlisens. Beløpet dekker administrasjon og premie for ulykkesforsikring. Lisensen følger kalenderåret, og klubben administrerer denne gjennom sportsadmin.no.

Startlisensen er gjeldende i forbindelse med konkurranser i:

  • Finnesvømming
  • Undervannsjakt
  • Undervannsrugby
  • Undervannsfoto
  • Apnea

  

Ta kontakt med nora@nif.idrett.no eller 98198772 hvis du har noen spørsmål til lisensen eller forsikringen. Gjeldende aldersinndelinger og pris for lisens

Voksen: 01.01.1900 - 31.12.1996 (fylt 23 i løpet av 2019 og 24 i løpet av 2020).

Ungdom: 01.01.1997 - 31.12.2007 (fyller 23 - fylt 13 i løpet av 2020).

Barn: 01.01.2008 - 31.12.2019 (fyller 12 i løpet av 2020 eller yngre).Voksen: NOK 250

Ungdom: NOK 150

Barn: Gratis (Dekkes gjennom ”Idrettsforsikring for barn”, men må registreres)

 

Som det fremgår av Lov for Norges Dykkeforbund må utøveren ha nødvendig dykkesertifikat. Undervannsrugby er unntatt sertifikatkravet. For de aktiviteter som omfattes av lisensforsikringen er sertifikatkravet minimum CMAS * fridykkersertifikat eller sertifikat i henhold til FUD.

For disipliner der det benyttes apparat må utøveren inneha CMAS apparatdykkersertifikat, tidligere versjon Nordisk Apparatdykkerbevis eller sertifikat i henhold til FUD. FUD betyr en som har tatt grunnleggende apparatdykkerutdannelse i Norge etter 1.3.1995 (eksempelvis CMAS, PADI og NAUI).Klubbsupport

Telefon: 21029090
E-post: klubbsupport@idrettsforbundet.no

 

Tips en venn
Tips en venn

 Makeweb CMS