Om NDF

Vårt hovedmål er 10 000 medlemmer i gode klubbmiljøer innen 2020.

Vår virksomhetsidé er at NDF skal sammen med klubbene skape dykkeglede for alle som ønsker å oppleve trygg og spennende undervannsaktivitet, samt rekruttere, ivareta og utvikle dykkere på alle nivåer. All aktivitet skal bygges på våre verdier Trygghet – Samhold – Glede.


Norges Dykkeforbund (NDF) organiserer konkurranseidrettene undervannsrugby, undervannsjakt, undervannsfoto og apnea (avansert fridykking). Andre aktiviteter er fridykking, sportsdykkeropplæring, ulike emnekurs og andre relaterte kurs. NDF er tilknyttet Norges Idrettsforbund og det internasjonale dykkeforbundet, CMAS.
 
Kontaktdata
Norges Dykkeforbund
Ullevål Stadion
Postboks  5000
0840 OsloOrg. nr: 970 261 850
E-post: dykking@nif.idrett.no
Kontonummer: 5134 06 05946
Vipps: # 86770

Besøksadresse
Norges Dykkeforbund
Sognsveien 73
0854 Oslo


 Makeweb CMS