Hjelp til kurs i klubben?

Trenger klubben hjelp til å få satt opp et apparatdykkerkurs? Norges Dykkeforbund og Teknisk Komite kan bistå med å få gjennomført CMAS-kurs og emnekurs på alle nivå. Se hva klubben må gjøre i forkant, og hva NDF kan bidra med!

Klubbens sjekkliste

Dette vil være et samarbeidsprosjekt mellom klubb og forbund. Det er viktig at enkelte elementer er på plass før instruktøren setter i gang med undervisningen, og klubben må ha følgende punkter på plass:


• Minimum fire motiverte deltagere med bestått legesjekk

• Egna undervisningslokale med prosjektor

• Tilgang til basseng

• Overnatting for instruktør (og tilreisende elever?)

• Dykkeleder til sjødykkene

• Kartlegging av aktuelle plasser til sjødykkene

Grunnkurs i apparatdykking i Vesterålen. Foto: Svein-Roar Martinsen.


Hva kan NDF bidra med?
Dykkeforbundet er interessert i å øke kursaktiviteten i medlemsklubbene, og vil så langt råd er:

• Skaffe aktuell instruktør til kurset

• Hente inn utstyr så lang det er mulig

• Registrere kurset for voksenopplæringsmidler

• Løse logistikkmessige utfordringer

• Gi rask service på undervisningsmateriell og sertifisering

 

Er dette utfordringer klubb og forbund kan løse i fellesskap?


Kontaktperson:

Jan Kirkemyr
jan.kirkemyr@nif.idrett.no
Mobil: 957 43 136

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips en venn
[Tilbake]

 Makeweb CMS